Elhunyt Szotyori Nagy Gábor

Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.
Jn 11,25

Megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Szotyori Nagy Gábor nyugalmazott református lelkipásztor 73 éves korában, 2023. február 12-én megtért Teremtő Urához.

Hálát adva életéért temetése 2023. február 27-én, hétfőn 11 órakor lesz a sződligeti temetőben. (2133 Sződliget, Nefelejcs u. 1.)

Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái, menye és veje.

DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL!

E-mail cím: nagygaborne5467@gmail.com