DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2019. január 16. szerda

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Jn 2,13–25 Amikor Isten a tőle távol került embernek templomot adott, akkor ezt egy olyan hellyé tette, ahol az ember találkozhat vele, a Mindenhatóval. Egy ház, ahol az emberek Isten előtti csendben kiönthetik a szívüket, és imádhatják a...
Jn 2,13–25 Amikor Isten a tőle távol került embernek templomot adott, akkor ezt egy olyan hellyé tette, ahol az ember találkozhat vele, a Mindenhatóval. Egy ház, ahol a...
1Móz 8,13–22 „Ekkor így szólt Isten Nóéhoz: Menj ki a bárkából a feleségeddel, fiaiddal, és fiaid feleségeivel együtt, és minden élőlényt, amely veled van,… vigyél ki magaddal.”  (15–17a. v.) A bűn és a ha...
1Móz 8,13–22 „Ekkor így szólt Isten Nóéhoz: Menj ki a bárkából a feleségeddel, fiaiddal, és fiaid feleségeivel együtt, és minden élőlényt, amely veled van,&hellip...
Zsolt 137,8-9Babilon leánya, te pusztulóra vált! Áldott legyen, aki megfizet néked gonoszságodért, amellyel te fizettél nékünk! Áldott legyen, aki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!
Zsolt 137,8-9Babilon leánya, te pusztulóra vált! Áldott legyen, aki megfizet néked gonoszságodért, amellyel te fizettél nékünk! Áldott legyen, aki megragadja és sziklához paskol...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Egységben az erő

Magadban békességre lelsz

Prófétai szerepben

Ami nem változik

Gyalog jöttünk, mert siettünk!

Pásztorok pásztorai - esperesek dunamelléken

Nem a meghátrálás embere vagyok

Rendezettségben, hagyományok közt megújulni

Hogy hiteles, készséges legyek

Békességem van az állandóságban, a változásban

Megvédem az enyéimet

Hogy másokat bátorítsak

Közösségben a közönnyel szemben

Inkább a szolgátok leszek

Istennel a tűzön át

Istennel a tűzön át

Tovább

Én vagyok...

A szőlővessző monológja

Pásztor és juh

Olvastuk - ajánljuk

Luther útja, igazsága, élete

Tartalmat ad az életnek

Hol van Isten, amikor fáj?

Isten élő molinója

Miután eltemettük a házasságot

Emberként állni helyt

További híreink

Drogprevenciós továbbképzés

Házastársam a játszópajtásom

Egy nő fogságban

A hétköznapok liturgiája

Ének az öröm nagy napjáról

Távlatok

Legolvasottabb írásaink

Nincs más megoldás

Férfias bevallások

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • A hétköznapok liturgiája
  • Egy nap
  • Várni jó?
  • A vizek fölött
  • Miért félünk a novembertől?

Portré

Nem a meghátrálás embere vagyok
A pécsi református esperesi hivatalban Győrfi Bálinttal beszélgettünk. A zengővárkonyi lelkészt...
Számos helyen járt már a világban, de úgy érzi, Isten Baranyába hívta el. Vallja, hogy a hivatali feladatokat bárki elvégezheti, ehhez nem kell esperessé válni. Annál fontosabb feladatnak tartja a lelkészek pásztorolását. Másokat is hív megyéjébe, ahol a sok nehézség ellenére hűséges, kitartó lelkészek és gyülekezeti tagok vannak.