DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2023. március 21. kedd

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Péld 22,1–16 „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon...” (6). A gyereknevelés a felnőtt generáció egyik legnagyobb feladata és sok kudarcélményének forrása. Az ember identitásának a tisztelete azt sugallja, hogy nincs két e...
Péld 22,1–16 „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon...” (6). A gyereknevelés a felnőtt generáció egyik legnagyobb feladata és sok kudarcélményének forrá...
Róm 11,1–10   „Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint.” (5. v.)    „Kiválasztott”. Mit takar valójában ez a szó? Különös módon az eredeti szövegben szereplő szó másik j...
Róm 11,1–10   „Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint.” (5. v.)    „Kiválasztott”. Mit takar valój...
ApCsel 3,12Péter monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mireánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy ez járjon?
ApCsel 3,12Péter monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mireánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy ez járjon?
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Hírek

Dicséretmondás orgonaszóval

Reformátusokat is kitüntettek

Élő és ható

Műhely

Egy év a fejlődés jegyében

Hogyan tartsunk nyári gyerektábort?

Találkozás üldözött keresztyénekkel

Interjú

Csak kövesd a szeretetet!

Engedelmeskedj abban, amire Isten felhívja a figyelmedet!

Kultúra

Szabadság a rácsok mögött

Hogyan illik a hazát szeretni?

Tabudöntögető lélekgyógyítás

A lelkészi hivatás éve

A lelkipásztori hivatás: sáfárság

Pásztorok lelki éhsége

A lelkészi szolgálat legnagyobb kihívásai

A felkészülés helye

Böjti idő

Legyőzzük, ami legyőz minket

Böjtben a böjtről

Dunamellék

„Viseljetek gondot magatokra és a nyájra”

Az egyetemalapító püspök emlékezete

Két év mérlege Baranyában

„Figyelni az Igére és egymásra”

„A lapokat az Úristen osztja”

Bizonyítási vágyból bizonyosság

Kapcsolataink

Evangélium három felvonásban

Kapcsolat, ami feltölt

Szerdai gyermekeink

Ráday Ház

Az olvasó az első

Karbantartói állás

Miről beszélnek a kövek?

Szövetségben

Társ az életben és a szolgálatban

A házasság szürreális csoda

Református feleség a kora újkorban

„Nem tudtam, mit vállalok”

Kálvin egy asszonyi szívben

Áramszünet mint isteni lehetőség?

Videó

Vezetsz engem

A legnagyobb: a szeretet

Tisztíts meg!

Létkérdések

A teremtés papja

Minden négyzetcentiméter Krisztusé

Új emberiség vár új világra

A valóságba születtem újjá

Az utolsó érintés

Az istenképű ember istenképe

További híreink

Ne lépj le!

Hozzád kiáltok!

Hogyan illik a hazát szeretni?

Filter nélkül

Tabudöntögető lélekgyógyítás

Csak kövesd a szeretetet!

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Élő és ható
  • Legyőzzük, ami legyőz minket
  • Kapcsolat, ami feltölt

Portré

Sokéves munka gyümölcsei
Rideg Gyula, a Bethesda Gyermekkórház kórházlelkész kapta idén a Dizseri Tamás szeretetszolgálati...
Huszonnyolc évvel ezelőtt óvatos és szelíd építkezésbe kezdett a Bethesda Gyermekkórházban, ma már sokan hálásak több évtizedes szolgálatáért. Interjúnk Rideg Gyula kórházlelkésszel.