DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2021. április 14. szerda

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
ApCsel 2,29–36 „...Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek” (36). Imádkozzunk ezért komolyan, és hirdessük, hogy tudja meg ezt az igazságot a reformátusok és a magyarok egész népe is te...
ApCsel 2,29–36 „...Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek” (36). Imádkozzunk ezért komolyan, és hirdessük, hogy tu...
Kol 2,16–23   „Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők: „Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd!&...
Kol 2,16–23   „Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint é...
Jn 20,26-27És nyolc nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek! Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet, és ...
Jn 20,26-27És nyolc nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek! Azután...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Hírek-események-témák

Velük lehet beszélni

Egy közülünk

Elengedés és megújulás Baranyában

Mindent meg kell tennem a misszióért

Hogyan építsük újjá az ifit?

Ünnep

Indulj el!

Hogyan tovább?

Szóba hozzák

Gyakorlati segítség tanároknak

Áthidalni a digitális szakadékot

Milyen világra készítsük fel gyermekeinket?

Felzárkózás bezárkózás idején

Iskolai lelkigondozás karanténból

Dunamelléken

A legbátrabb vállalás

Hitelesség, egység, alkalmasság

Ezerszer is igen!

Receptek a jó házassághoz

Viharálló szerelem

A szövetség áldása

Az ígérettől a reményig

„Ezerszer is igen!”

Gyermekeink

Már óvodás kortól

Az igazat kell hallaniuk

Elgyászolni valakit, aki nem jöhetett világra

A média és mi

Média: a repedezett tükör

Miért nem igazságos a média?

A média és mi: miért ragaszkodunk hozzá, ha hiteltelen?

Miből élünk?

Hálából fakad

Ajánljuk

Kész vagy az örömre?

Év végi filmajánló

Emberi szó nehéz időkben

Bevezetés a kereszténységbe

Konferenciáktól a podcastig

A bölcsesség kezdete

Trianon100

A szolidaritás ideje

A szeretet és a szelídség radikalizmusával

„Eldőlt, hitték-e, amit hirdettek”

További híreink

Mozdulj, segíts, szeress!

Indulj el!

Reményteljes vágyakozásban

Legolvasottabb írásaink

Várni a végítéletre!

Miért magányosak a lelkészek?

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Az ünnep mint lelki betöltekezés
  • Ígéret által
  • Akik nem sírtak a sírókkal

Portré

Az ökumené elkötelezettje
Pro Unitate in Christo díjjal tüntette ki az idei Ökumenikus Imahéten a Both Antal Teológiai és...
Olykor határokat feszeget, olykor hidakat épít, de minden esetben kilép a templomkerítésen kívülre, hogy olyanokat is elérjen, akiket korábban nem. Bóna Zoltán portréja.