DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2018. november 21. szerda

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Tit 1,10–16 „Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók...” (10). A gyülekezet nem azért nevezhető a szentek közösségének, mert erkölcsileg feddhetetlen és értelmileg kifinomult, hanem azért, mert Isten megmentő kegyelmének a...
Tit 1,10–16 „Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók...” (10). A gyülekezet nem azért nevezhető a szentek közösségének, mert erkölcsileg feddhetetlen és...
Ézs 1,21–31 „Milyen paráznává lett a hű város!”  (21a. v.) A próféta idejében élő Izrael fiait épp annyira vonzotta a körülöttük élő népek termékenységet és bőséget középpontba állító kultusza, ahogyan a mai embert tel...
Ézs 1,21–31 „Milyen paráznává lett a hű város!”  (21a. v.) A próféta idejében élő Izrael fiait épp annyira vonzotta a körülöttük élő népek termékeny...
Jer 2,20Régóta széttörtem a te igádat és letéptem köteleidet.
Jer 2,20Régóta széttörtem a te igádat és letéptem köteleidet.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Hajnal

Református újság mindenkinek

István, a harmincöt éves

Lelki benzinkútjaink

Pásztorok pásztorai - esperesek dunamelléken

Nem a meghátrálás embere vagyok

Rendezettségben, hagyományok közt megújulni

Hogy hiteles, készséges legyek

Békességem van az állandóságban, a változásban

Megvédem az enyéimet

Hogy másokat bátorítsak

Közösségben a közönnyel szemben

Inkább a szolgátok leszek

Istennel a tűzön át

Istennel a tűzön át

Tovább

Én vagyok...

A szőlővessző monológja

Pásztor és juh

Olvastuk - ajánljuk

Luther útja, igazsága, élete

Tartalmat ad az életnek

Hol van Isten, amikor fáj?

Isten élő molinója

Miután eltemettük a házasságot

Emberként állni helyt

További híreink

USA Day a Lónyayban

Támadójáték védekezés helyett

A szeretet, ami szomjúságot kelt

Felfelé

Legolvasottabb írásaink

„Menthetetlenül egyek vagyunk”

Hol a kicsit megbecsülik

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

Nem a meghátrálás embere vagyok
A pécsi református esperesi hivatalban Győrfi Bálinttal beszélgettünk. A zengővárkonyi lelkészt...
Számos helyen járt már a világban, de úgy érzi, Isten Baranyába hívta el. Vallja, hogy a hivatali feladatokat bárki elvégezheti, ehhez nem kell esperessé válni. Annál fontosabb feladatnak tartja a lelkészek pásztorolását. Másokat is hív megyéjébe, ahol a sok nehézség ellenére hűséges, kitartó lelkészek és gyülekezeti tagok vannak.

Hirdetés