Beiktatták Fazekas László református püspököt

Ünnepi istentisztelet keretében beiktatták tisztségébe szombaton a Révkomáromban Fazekas László püspököt. Az új egyházi vezetőt tavaly választották meg a gyülekezetek presbitériumai a Szlovákiai Református Egyház élére. Az új püspök a hivatalát az egyházi törvényeknek megfelelően január elsején már elfoglalta.

Fazekas László a Szlovákiai Református Egyház élén tizenkét évig álló Erdélyi Géza nyugalmazott püspököt kérte fel a tisztségébe való beiktatásra. Ezzel utalt arra: folytatni szeretné elődje megkezdett munkáját, aki arra törekedett szolgálatában, hogy az evangélium szellemében a lehető legtöbbekkel épüljön ki jó kapcsolat egyházi és világi szinten egyaránt.

Fazekas László püspök az egyházi törvények alapján hat évig áll majd a Szlovákiai Református Egyház élén.

A püspök beiktatásával egy időben megalakult a VIII. zsinat is. A püspökön kívül letetti hivatali esküjét Géresi Róbert, aki a magyar, és Marián Hamari, aki pedig a szlovák gyülekezetek püspökhelyettese lesz.
DunaTV