„Minden perc a jövő építésére adatik”

A lovasberényi Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda fennállásának tízéves jubileuma alkalmából tartottak hálaadó istentiszteletet a lovasberényi református templomban március 25-én. E mellett átadták a Reménység Óvoda új épületét is. 

Az ünneplő gyülekezetet először Őrszigety Dorka, a Reményik Sándor Általános Iskola tanulója „Áldást, békességet” énekkel köszöntötte, majd a lekció felolvasása után az óvodások szép énekei csendültek fel. 

„A hálaadás elsősorban nem az épületért van, hanem a gyermekekért. Hiszen nélkülük nem építhetnénk óvodát, iskolát” – mondta köszöntőjében Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. Igehirdetésében Máté evangéliuma 22. fejezetének 34-40. verseit hozta közelebb: a farizeusok tulajdonképpen arra kíváncsiak, hogy mi valójában a lényeg. Ezért teszik fel a kérdést Jézusnak: Mester, melyik a fő parancs a törvényben? Noha a farizeusok valószínűleg rosszindulatból kérdezték Jézust, mégis meg lehet érteni, miért tették. A zsidó törvényben 248 parancsolat volt. Az igehirdető felhívta a figyelmet arra, hogy ha a nevelésben, életvezetésben elakadunk, akkor is bátran forduljunk az első nagy parancsolathoz: Szeresd Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. „Hiszen, lehet-e más az alapja egy keresztény vagy szülői nevelésnek, mint az egész életünk alapja? A keresztény élet titka az első nagy parancsolat, mert abból következik a második és minden egyéb is.” A püspök hozzátette: a keresztény pedagógia egyik legnagyobb áldása, ha a gyermekekben meglátjuk Isten ajándékait.Az istentiszteleten a zenei szolgálatot a gyülekezet zenekara látta el. Immár tíz éve minden negyedik vasárnap szolgálnak a családi istentiszteleten, emellett egyéb egyházi és iskolai rendezvényen is zenélnek. A zenekar állandó tagjai Hajdú Szabolcs Koppány esperes, ifj. Márkosi József, Őrszigety Dávid és Hajdú Merse Csaba. Két dicsőítő énekben kísérték a gyülekezetet. 

Hajdú Szabolcs Koppány, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese, a gyülekezet lelkipásztora is köszöntötte a megjelenteket. Felidézte, hogy sokszor hallja azt a kifejezést, hogy ez már történelem. „Azokra az időszakokra szokták ezt mondani, amelyeknek már tudják az elejét és a végét. Ha úgy fognánk fel, hogy minden perc történelem, akkor sokkal megfontoltabban élnénk. Hiszen minden aktuális perc adatik valamire. A mi Istenünk nem a szinten tartás és a stagnálás istene, hanem a fejlődésé” – emelte ki az esperes.

Mint mondta, 2021 szeptemberében – a református iskola történetében először – már két első osztályt is indítottak. „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat – mondja az Ige. Azon leszünk a jövőben is, hogy az emberek rajtunk keresztül az Isten dicsőségét lássák” – fogalmazott az esperes.

Az iskola jelenlegi és volt diákjaiból alkalmi színjátszócsoport alakult. A tíz gyermek a tíz évet is szimbolizálta. Hajdúné Tóth Lívia református lelkész vezetésével Reményik Sándor: Akarom, valamint József Attila: Istenem című versét adták elő. A lelkésznő örömmel emlékeztetett, hogy a gyermeki lélek úgy tekint Istenre, mintha Ő egészen közel lenne hozzánk. A püspöki áldás után a gyülekezet közösen vonult át a Reménység Óvoda új épületéhez. 

Az eddigi 25 fős óvodai létszám az új épületnek köszönhetően mára 50 főre növekedett, és hét szomszédos településről is járnak ide gyermekek – emelte ki köszöntőjében Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. Az óvodások is bemutatkoztak, két éneket énekeltek a rögtönzött udvari színpadon. 

Vuityné Sárándi Klára intézményvezető ismertette az óvoda építésének történetét. Mint mondta, 2016 őszén indult az első óvodai csoport, akkor még az iskola épületében kaptak helyet. Hamar kiderült, hogy nagyobb igény van református óvodai ellátásra, így 2020 szeptemberében megindult az önálló óvoda építése. Az épület 2021 novemberében készült el. Itt már két csoportban, összesen 50 gyermeket tudnak fogadni. Felekezeti hovatartozástól függetlenül várják a gyermekeket, hiszen a keresztény értékek átadását is feladatuknak tekintik. „Szeretnénk a keresztény értékeket már az óvodában átadni a gyereknek. A jövőbe fektetett energia idővel megtérül, ezért is vagyunk hálásak az óvodáért, ami megannyi öröm forrása lehet” – mondta az igazgatónő.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte: egyházi és világi erők is összefogtak az óvoda bővítéséért. 

Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter visszaemlékezett gyermekkorára, amikor sokat játszott Lovasberényben. Mint mondta, örömmel látja, hogy a község lakosainak száma nemhogy csökken, épp ellenkezőleg. Ebben nagy szerepe van a bővülő óvodának és felmenő rendszerben az iskolának is – vélekedett.

A nemzetiszínű szalag átvágása után az érdeklődők megtekinthették az óvoda épületének belsejét is. A falakat a gyülekezeti tagok és az ott dolgozók munkái is ékesítettek.

 

Képek: Füle Tamás

 

Óvodaátadás Lovasberényben