Hagyományokat követő költségvetés

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadta a 2020. évi költségvetést a február huszonhatodikán tartott ülésén.

Ülést tartott a Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 2020. február huszonhatodikán a Ráday utcai székház dísztermében. Fő napirendi pontja az egyházkerület és intézményei 2020. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása volt. A költségvetés előterjesztését Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök vezette fel püspöki beszámolójában. Ennek során kiemelte, hogy bár választási évben vagyunk, ez a költségvetés nem választási költségvetés, mert egyházunk nem a világi hatalmak módján gondol önmagára, hanem a Heidelbergi Káté szellemében a világ végezetéig tervez.Munkaértekezleten vagyunk együtt, az egyházi rendet tartva – fogalmazott Bogárdi Szabó István. Előírás, hogy az egyházkerület február végéig alkossa meg a költségvetését a zsinati tanácson meghatározott gazdálkodási kereteken belül, de az idén ez igen intenzív munkát követelt meg. A zsinati tanács ülése előtt egy nappal érkezett egy levél az államtitkárságtól, hogy az egyszázalékos felajánlásokból befolyt pénz összegét rosszul számolták ki, így gyors újraszámolásra kényszerült a zsinati és kerületi gazdasági bizottság is. „Ezt az intenzív munkát köszönjük!” Az idei költségvetési tervezet a Dunamelléken megszokott hagyományokat követi, ezért tartalmaz jelentős tartalékot. „Vannak előre nem látható események, amelyek bekövetkeztekor nem baj, ha van tartalék.”

A tűzesetben súlyos károkat elszenvedett Ráday-kollégium bontás alatt álló épülete húsvétig teljesen eltűnik. Az egyházkerület több részletben kapja meg az új épület felépítéséhez szükséges állami támogatást, ennek egy része már megérkezett. Elkészültek a kiviteli tervek, de néhány szakhatósági engedély hiányzik még. A püspök megemlítette a kilencedik kerületi önkormányzattal zajló vitát a területfoglalási díj mérséklése érdekében benyújtott kérelem kapcsán. „Mi nem akartunk az ügybe belebonyolódni, nem is nyilatkoztunk erről, én például minden erre irányuló médiamegkeresést elutasítottam” – fogalmazott Bogárdi Szabó István. Az egyházkerület a kormányhoz fordult, hogy minősítsék az építkezést kiemelt kormányzati beruházássá a szakhatósági engedélyek megszerzésének megkönnyítése érdekében.Egy másik kötelezettséggel terhelt tételsor a költségvetésben százharmincnégy nagyobb léptékű beruházáshoz kötődik: templomok, parókiák, gyülekezeti házak építése és felújítása. Emellé jönnek még nyolcvannyolc energetikai korszerűsítés költségei. Az utóbbiak mostanra elkészültek, az építési program is a tervek szerint  halad.  A beruházásokkal kapcsolatban a lelkipásztorokkal, gondnokokkal és presbiterekkel zajló egyeztetések olykor komoly vitákká alakultak. Veres Sándor főgondnok külön köszönetet érdemel az ezek során tanúsított végtelen türelméért – emelte ki a püspök. „A támogatást az egyházkerület kapta, és az elszámolásnak reformátusokhoz méltónak kell lenniük.” A szolgálatigépkocsi-beszerzések kétéves intenzív szakasza lezárult, e téren a költségvetés visszatér a régi rendhez.

A gyülekezetplántálási program költségeinek alapos megtárgyalására nem jutott elég idő, ezért a püspök arra kérte a tanácsot, hogy hagyjon lehetőséget az esperesi értekezletnek a tételsort áttekintésére. „A jelentés alapján vegyes a kép. Van olyan eleme, amelyre azt mondom: miért nem kezdtük előbb. Komoly református közösségek születtek, Istennek legyen hála! Néhány esetben azonban nem látni, hogy az elvetett mag szárba szökkenne. Hiszem és tudom, hogy lelkipásztoraink sokféle tálentummal rendelkeznek, de nem mindenki rendelkezik mindegyikkel. Emiatt lehet, hogy bizonyos esetekben rosszul döntöttünk. A konklúziókat le kell vonni, felül kell vizsgálni pár döntést. Azonban, ahogy a jelentésben egy lelkész megfogalmazta, örülünk annak, hogy vannak megtérők.”Az egyszázalékos felajánlásokból valamivel több folyt be az idei évre a tavalyihoz képest, noha nem akkora mértékben, mint arra korábban számítottak. A költségvetés előterjesztésekor Bogárdi Szabó István ismét kiemelte a tartalék fontosságát, és kérte, hogy ennek az összege ne legyen mind elköltve, mivel nem szeretne nullszaldós költségvetést átadni az új közgyűlésnek. A költségvetési tételek áttekintése során megemlítette, hogy a Ráday Gyűjtemény vezetésével még átbeszélné a kecskeméti irattározás ügyét. A Gyökössy Endre Óvoda idén kiköltözik a Baár–Madas épületéből, a számára megvásárolt ingatlan felújítása és átalakítása még folyamatban van. Új helyén egy csoport helyett három és fél vagy négy csoporttal folytatja tovább működését, ehhez kértek plusz támogatást.

Az Egyházkerületi Tanács módosítás nélkül megszavazta a benyújtott költségvetést. Az ülés zárásaképpen a püspök külön megköszönte Fónagy György egyházkerületi pénztáros munkáját, és mindenki más fáradságát, aki segített a költségvetés megszületésében. „Böjti időszakba lépünk. Hamarosan Jézus Krisztus megváltó halálát és feltámadását ünnepeljük, a keresztyénség legnagyobb és legfontosabb ünnepét. Ennek kapcsán azt kívánom, hogy mind otthon, mind a munkaközösségben, mind a gyülekezetben Isten Szentlelke áldja meg a húsvéti készületeket!” – zárta az ülést Bogárdi Szabó István.


Barna Bálint

Fotók: Füle Tamás

Egyházkerületi Tanács ülése 2020. február 26.