Az örömhírért Nagymaroson

Gyülekezet és lelkipásztor egymás ajándékai, ha szeretettel törődnek egymással és hitelesen hirdetik Jézus örömhírét – hangzott el a szeptember 26-i lelkészbeiktató istentiszteleten, a Dunakanyar szívében fekvő város református templomában.

Kéri Ákos Balázs 2019 őszétől szolgál Nagymaroson, elődje, Márkusné Láng Ilona nyugdíjba vonulását követően a gyülekezet egyhangúlag választotta meg lelkipásztorának. Az ünnepi beiktató istentiszteleten Somogyi Péter dunamelléki lelkészi főjegyző a Római levél 10,15. alapján mondta el igehirdetését. A felolvasott versben Pál apostol arról beszél, milyen kedves azoknak az érkezése, akik az evangéliumot hirdetik. Az üdvösség nagy titka, mit jelent a nyomorúságban, életveszélyben átélni Isten szabadítását, a jól ismert karácsonyi történetben az angyalok az egész nép öröméről beszélnek, amikor a szabadító Krisztus megszületését adják hírül a pásztoroknak. Isten ma is örömhírmondókat küld a gyülekezetekbe a mi megmentésünkért.

„Örök életünkbe vágó kérdés, hogy vannak-e evangéliumot hirdetők világunkban, hiszen csak az örömhír által nyerhetünk szabadulást életveszélyes nyomorúságainkból. Van segítség, mert van segítőnk, van üdvösség, mert van Üdvözítőnk. Ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, elhívott igehirdetőkre van szükség. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk -  vallja az apostol. Nem tehetjük meg, hogy nem mondjuk el, mit tett velünk Isten, akit most beiktatunk, jól tudja ezt. Tudom, hogy a szívét már gyermekként megragadta Isten, hiszem, hogy az evangélium van a szívében és erről tesz bizonyságot Nagymaroson.”

Az igehirdetés után Nyilas Zoltán északpesti esperes beiktatta Kéri Ákos Balázst, majd a lelkészkollégák mondtak áldást a beiktatott lelkipásztorra.

A gyülekezet előző vezetője, Márkusné Láng Ilona köszöntésében elmondta, a nagymarosi gyülekezet imameghallgatása, hogy helyben lakó, hívő pásztort ismerhetett meg a megválasztott, fiatal szolgálattevőben.

„Ajándék vagy számukra, ahogy a gyülekezet is számodra. Immár két éve eveztek közös hajóban, ha továbbra is ajándékként fogadjátok egymást, a viharok sem zavarhatnak. A közös hajó halad, be- és kiszállnak belőle, az üdvösség mint cél azonban nem változik. Azt kívánom, hosszú és áldott legyen közös utazásotok.”

Jézus lábmosásában megmutatkozik az alázattal végzett szolgálat öröme. Az Atya nem a fejmosás feladatát, hanem a lábmosás szolgálatát bízza a lelkipásztorokra, e szolgálat a boldog, örömteli élet egyik feltétele – erről már Tordai István Levente, a vadasdi testvérgyülekezet lelkésze beszélt köszöntőjében.

„Ha a rád bízottak azt tapasztalják, szeretettel törődsz velük, akkor figyelnek rád és komolyan veszik szolgálatodat. Kívánom, hogy azt tedd, ami igazán fontos, vezesd úgy a gyülekezeted, hogy magad is vezetett vagy. Hiszem, hogy ez a boldog, áldott lelkipásztori élet forrása, azért imádkozunk, hogy ezt az életet éljed Nagymaroson.”

Az istentisztelet végén Kéri Ákos Balázs válaszolt a köszöntésekre.
„Miért vagyunk az egyház és a gyülekezet tagjai? Mert valamennyiünket megszólított Isten az evangéliumon keresztül. Azt szeretném, hogy a Megváltó engem mint méltatlan szolgálattevőt felhasználna abban a hatalmas munkában, amit ma is végez emberek életében.

Csak a szabadító Isten által lehet egy gyülekezet lelkileg megújuló, ébredő közösség, csak a Szentíráshoz ragaszkodva válhatunk megszenteltekké  - ebből egy jottányit sem engedhetünk. Elküldelek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek – Jézus közösségi szolgálatra hív el mindnyájunkat, hiszem, ha ez a gyülekezet Krisztushoz ragaszkodik, akkor aki belép, gyógyulásra, lelki otthonra, hiteles, élő közösségre talál.”

Képek: Somogyi Csaba