Az Összetartozás temploma

Felszentelték a Makovecz Imre tervei alapján készült pesterzsébet-szabótelepi Összetartozás templomot. A templom nevében is a nemzeti egységet és összetartozást fejezi ki – hangzott el a vasárnapi hálaadó istentiszteleten.

Az első templomszentelés
Az első igazi „templomszentelésről” beszélt a Krónikák második könyvének ötödik része alapján elmondott ünnepi igehirdetésében Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke szeptember 26-án, vasárnap a pesterzsébet-szabótelepi református templomban.

Mint mondta, rendkívüli alkalom volt ez: a papok épp akkor nem tudták betölteni szolgálatukat, mert Isten házát az Úr dicsősége töltötte be. A Szentlélek tolta félre őket – fogalmazott –, hogy az egyházi rutin ne akadályozza az Istennel való találkozást, hanem igazi megrendülés legyen. „A templomépítők és az ott szolgálók felelőssége, hogy hívjanak és felkészítsenek Isten megjelenésére, de amikor megjelenik, nem szabad oda tolakodniuk” – mondta, majd hozzátette: „nekünk, reformátusoknak hátra kell tudnunk lépni, amikor a találkozás Isten és ember között megtörténik.” Végül a papok arca is sugározta a megjelenő Isten dicsőségét, szeretetét, hiszen az csak akkor jut el az emberek lelkéig, ha előbb Isten szolgáit átjárja – hívta fel a figyelmet. „Minden templomépítés története azt üzeni: ha elkészíted a lelked, ha igénybe veszed Krisztus szolgáinak szolgálatát, ha imádságba foglalod a vágyaid, ha énekelsz, zenélsz Istennek, akkor az Ő dicsősége betölti az életed, a napjaid. Csak tartsd tisztán azt a teret, ami az Ő helye, és ne engedj be mást oda.”

Közösségi összefogással
Az idén nyolcvanéves szabótelepi gyülekezet már 1943-ban szeretett volna templomot építeni, de a második világháború eseményei meghiúsították az építkezést – ismertette Börzsönyi János lelkipásztor köszöntőjében. A gyülekezet eleinte a körzeti általános iskolában, majd a korábban ifjúsági házként működő imaházban tartotta összejöveteleit. 2011-ben Makovecz Imre Kossuth- és Ybl-díjas építészt kérték fel egy új templom megépítésére.

„A vázlatok el is készültek, a tervek kidolgozásával Makovecz Imre tanítványát, Dósa-Papp Tamás építészt bízta meg, aki a feladatot mesteréhez méltón végezte el.”
Az új templom a Mátyás király téren épült fel főként kormányzati támogatással, az épületegyütteshez gyülekezeti ház és parókia is tartozik. A lelkész hozzátette: Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, a Károli Gáspár Református egyetem pszichológia szakának alapítója értesülve a templomépítési tervekről, édesapja, néhai Bagdy István szabótelepi lelkipásztor emlékére egy évi jövedelmét ajánlotta fel, valamint országos gyűjtést szervezett, amelynek eredményeként 70 millió forint gyűlt össze a templomépítésre.

Az Összetartozás temploma
Bagdy Emőke nyugalmazott professzor a hála és a köszönet hangján szólalt meg ünnepi beszédében. Mint mondta, országszerte, sőt, határainkon túl is páratlan adakozási kedvvel találkozott, sok ezer lélekről szólt, akik felekezeti hovatartozástól függetlenül ajánlották fel a pesterzsébeti templom megépítésére szánt adományaikat Istennek.

Beszélt arról is, hogy amikor dönteni kellett e templom új nevéről épp a nemzeti összetartozás napjához közel, az Összetartozás temploma elnevezés mellett döntöttek, hogy „e ház szellemében a nemzeti egységet kifejező és hordozó legyen.”

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke ünnepi beszédében úgy fogalmazott: „belőlünk lett ez a templom, a nemzet, a közösség összefogásával született meg.”

A püspök beszélt arról is, hogy a pesterzsébet-szabótelepi gyülekezet a névadással jelzi, hogy a nyolcvanas évekbeli falurombolásnak áldozatul esett erdélyi Bözödújfaluban épülő Összetartozás templomának kíván testvére lenni.

„Ez a gyülekezet hisz saját jövőjében”
„Templomaink világítótornyok: amikor új templom épül, növekszik a fény a világban” – mondta ünnepi beszédében Orbán Viktor miniszterelnök. „Az épület, amelyben állunk, annak hírnöke is, hogy létezik Pesterzsébeten olyan református gyülekezet, amely hisz a saját jövőjében, templomot ugyanis nem egy-két évre szokás építeni.

A kormányfő szólt arról is, hogy míg a közeli, békés nyugaton kiveszőfélben vannak a keresztény közösségek, addig a „magyarság templomépítő nemzet volt és maradt, amelyből egyre kevesebb van Európában.” Majd hozzátette: 2010 óta a Kárpát-medence magyar lakta területein 150 új magyar templom épült fel és több mint 3000 hazai és külhoni templom újult meg.

A hálaadó istentiszteleten szolgált Illés Dávid, a Budapest-Déli Református Egyházmegye esperese, Börzsönyi Jánosné lelkipásztor, valamint Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara is.

 

Képek: Füle Tamás

Összetartozás temploma