Megújító találkozás Sellyén

„A keresztyén ember tudja, az élet nem vele kezdődött és nem is vele ér véget, hálásak vagyunk, hogy a következő nemzedék tanulmányokat, hitet, kultúrát erősítő intézményeket kapott itt, az Ormánság szívében.”

Átadták a református gyülekezeti házban működő Biztos Kezdet Gyerekházat Sellyén. A reformátusok háromszoros ünnepre gyűltek össze, hiszen az átadás mellett a püspöki generális vizitációért és a júliusi jégkárra gyűjtött országos adakozásért is hálát adtak. A Biztos Kezdet Gyerekház már három évvel ezelőtt megnyitotta kapuit, az intézmény a tavalyi évben költözött át a sellyei református gyülekezeti házba, ám az átadó ünnepségre a pandémia miatt csak 2021. október 15-én kerülhetett sor.

„Hogy örömben élhessenek ezen a vidéken…” 
„A legkisebb kortól egészen a felnőtt korig, egy helyszínen, közösségben, Isten közelségében láthatjuk együtt a gyermekeket és a családokat. Hálaadással vagyunk most együtt, külön öröm számomra, hogy már van olyan hittanos óvodásom, akit a gyerekházból ismerhettem meg, ez annak az útnak az első lépése, amit Isten eltervezett gyülekezetünk életében. Bármit is elértünk, Istennek köszönhetjük, így kérhetünk áldást a most átadott gyerekházra is” – köszöntötte a megjelenteket Sinkovicz Richárd lelkipásztor.Balog Zoltán püspök Sinkovicz Richárd, Nagy Attila polgármester és Nagy Csaba országgyűlési képviselővel együtt vágta át a nemzeti színű szalagot.

Ezen az októberi délutánon minden együtt van jelen, ami a boldog élethez szükséges – fogalmazott köszöntőjében Balog Zoltán. 
„Itt vannak a gyermekek, az ő szüleik, a nagyapák és nagymamák. Itt van a gyönyörű Ormánság, azért imádkozunk és dolgozunk, hogy a helyiek jólétben, örömben élhessenek ezen a vidéken, hiszen Istentől kapták ajándékba. Azért fáradozunk, hogy fiataljaink itt maradhassanak közöttünk, hogy az egyház, az önkormányzat és az állam úgy tudjon együtt működni, hogy az valóban az emberek javát és Isten dicsőségét szolgálja.”

Három közösség találkozása
Sinkovicz Richárd 2019 októbere óta szolgál Sellyén, először beosztott, majd tavaly karácsony óta helyettes lelkipásztorként. Ahogy a vele készült interjúnkból kiderült, a délnyugat-baranyai kisváros református gyülekezete kiemeltnek tekinthető a térségben, a pandémia előtt akár negyven fő is összegyűlt vasárnaponként a református templomban. A közösséget és a települést is veszélyezteti az elfogyás, de a reformátusok hűséggel és kitartással szolgálnak az itt élőkért.

A sellyei református gyülekezeti ház ad otthont a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda által fenntartott  Sellyei Tanodának és a most átadott Biztos Kezdet Gyerekháznak. Ez utóbbi a három éves kor alattiakkal foglalkozik egyfajta bölcsödeként, de nemcsak fejleszti a gyermekeket, hanem szociális segítséget is ad a családoknak.

„Elsősorban de nem kizárólagosan hátrányos helyzetű cigány családok gyermekeit várjuk, azt szeretnénk, hogy megismerjük egymást, a szokásainkat, hogy megtudjuk, a másik miben szenved hiányt és segítséget adjunk. Tanodánk egyfajta napköziként működik elsősorban felső tagozatos diákok számára. A tanoda a tanulmányi segítségnyújtás mellett a társadalmi felzárkózásban is segítséget ad, büszkeséggel tölt el bennünket, hogy diákjaink szép eredményeket érnek el.”
A gyülekezeti termet immáron a gyerekházba érkezők, a tanodások és a református gyülekezeti tagok is használják, a cél, hogy ez a három közösség egymásra találhasson. A gyerekházban tizenkét hátrányos helyzetű gyermekről gondoskodnak, a tanodában harminc általános iskolás tanul, ez utóbbi keretszámot az állam határozza meg. 
„Szeretnénk több diákot befogadni, erre igény is mutatkozik, diákjaink közül is sok a hátrányos családból érkező.”

A Biztos Kezdet Gyerekház összesen 55 millió forint állami támogatásból és a sellyei reformátusok mintegy félmillió forintos támogatásából valósult meg.

Találkozásból eredő bizonyosság
Az átadó ünnepséget szeretetvendégség, a gyülekezet anyakönyvének püspök általi megtekintése, majd a templomban tartott hálaadó istentisztelet követte.

Balog Zoltán az első Thesszalonikai levél 3. rész 9-13. közötti igeszakasz alapján mondta el igehirdetését. Pál apostol hálát ad azért az örömért, amit a thesszalonikaiak között élt át.
„Olyan találkozásról olvasunk, amely rólunk is szólhatna. Hálát adunk, hogy itt lehetünk és itt lehettek közöttünk, ma olyan helyszíneket jártunk be, amelyek a jövőről szólnak. A keresztyén ember tudja, az élet nem vele kezdődött és nem is vele ér véget, hálásak vagyunk, hogy a következő nemzedék tanulmányokat, hitet, kultúrát erősítő intézményeket kapott Sellyén. Pál apostol most olvasott levele tele van a találkozás öröme iránti vágyakozással, ez a járványhelyzettel terhelt korunkban különösen is érthető és közeli lehet számunkra.”
Az apostol úgy tekint a thesszalonikai közösségre, mint amelyet ő „ültetett”. „Ő volt az, aki először locsolta meg Isten igéjének elvetett magját, talán a beérett gyümölcsöket is látta. Az egyházkerület vezetősége is vágyott látni titeket, ezért jövünk Baranyába minden hónapban, hogy lássuk, hogyan élnek itt a reformátusok, hogy együtt kezdhessük el a közös munkát és lássuk meg az áldásokat.”
A valódi gyümölcsök abból a találkozásból származnak, amelyet Isten igéjén keresztül élhetünk meg, mindig a másik emberhez jutunk el, ha elindulunk a hit útján. „A szép, régies kifejezés jól leírja ezt: a felebarátainkhoz közeledhetünk, azokhoz, akik kiegészítik a mi hiányos életünket. Az igazi ismeret és hitbizonyosság mindig a találkozásból ered, bármi is lesz a sorsunk, ezt a hitbizonyosságot semmilyen nehézség nem tudja legyőzni.”„Amit az Ormánság kicsiny népére áldoztak”
Az istentisztelet végén Sinkovicz Richárd ismertette a júliusi jégkár óta eltelt időszakot, az elvégzett munkálatokat, egyben megköszönte az országos adakozás nyújtotta segítséget. 2021. július 9-én késő délután soha nem látott jégeső zúdult Sellyére és néhány környékbeli falura. A negyedórás pusztító vihar felbecsülhetetlen károkat okozott, sokan máig nem dolgozták fel az elszenvedett traumát. 
„Számtalan segítség, építőanyag, természet- és pénzbeli támogatás érkezett gyülekezetünk részére magánemberektől, egyházi és gyülekezeti közösségeinktől. Rengeteg adományt kaptunk a református szeretetszolgálaton keresztül is. A munkálatok még folynak, az eddig elvégzettek összköltsége meghaladja a tíz millió forintot, ennek döntő részét adományokból tudtuk fedezni. Hálásak vagyunk minden segítségért, adományért és értünk mondott imáért. Azt kérjük Istentől, pótolja vissza az adományozóknak mindazt, amit az Ormánság kicsiny népére áldoztak.”

Somogyi Csaba

Kapcsolódó cikkünk:
Biztos kezdet
„A kapcsolatépítés, egy mosoly, egy baráti szó nagyon meg tudja nyitni az emberi szíveket, és persze az őszinteség. Családias légkört szeretnénk teremteni, hogy itt bátran beszéljenek a problémáikról az édesanyák, akár négyszemközt is.” Meglátogattuk a sellyei Biztos Kezdet Gyerekházat.