Gyülekezetek online és offline térben

Átmeneti, bizonytalan időszakban vagyunk, amikor közösségeink a lehető legjobb megoldást keresik a felelősség-lehetőségek-helyzetismeret-biztonság sokszögében.

A dunamelléki református gyülekezetek a december harmadikai hivatalos tájékoztatás szerint megnyithatják a templomok ajtajait a vasárnapi istentiszteletre érkezők előtt. A járványhelyzet nem enyhül, ezért nagy felelősség nehezedik a gyülekezetek elöljáróira, a lelkészekre, presbitériumokra. Portálunk két budapesti gyülekezet lelkészét kérdezte az elmúlt hónapok tapasztalatairól, az élő és a közvetített istentiszteletek, hétközi gyülekezeti programok különbségeiről, a nehézségekről és az áldásokról.

Bezártság és kinyílás
A tavaszi karantén és az online közvetítésekre való átállás a káposztásmegyeri gyülekezetet is próbára tette, de a reformátusok hamar alkalmazkodtak az új helyzethez. A technikai feltételeket azonnal biztosították, és azt is megfogalmazták, az online tér komoly lehetőségekkel bír, ezért érdemes komolyabb összeget is rászánni a különféle eszközökre. Ennek a döntésnek most érett be a gyümölcse, a járvány második hullámára minőségi hang- és videórögzítő berendezést vásároltak. Az online istentiszteleti forma, bár nem végső és ideális megoldás, a közösségek kinyílását is magában hordhatja – tudtuk meg Zámbó András lelkipásztortól.

„Nagyon hálásak vagyunk a tizenegy fős munkatársi csapatunkért, akik a zenés dicsőítésért, hangosításért, kivetítésért felelnek, bevallom, mindig megszégyenülök, amikor azt hallom, más templomokban csak a lelkész és a kamerát kezelő gyülekezeti tag van jelen vasárnaponként. Azzal, hogy elzártabbak lettünk egymástól, az igény, éhség, de a jelenlét  is megnőtt. Templomunk 300 fő befogadására alkalmas, a karantén előtt vasárnaponként 150-200 fő volt jelen, de a közvetítések által ez a szám egy-egy alkalommal 400 fölé is emelkedett, külföldről is becsatlakoztak hozzánk. Olyan kinyílás ez, amelyet sosem képzeltünk volna.”

E tapasztalat alapján fogalmazták meg azt a célt, hogy a gyülekezet online jelenléte lehetőleg egyre színvonalasabbá váljon.
„Nem vagyunk hozzászokva ehhez a jelenléthez, folyamatosan tanuljuk, mit és hogyan kell változtatnunk. Azt is tudjuk, az istentiszteleti közvetítés sohasem lesz olyan vonzó, mint a filmek által közvetített élmény, de arra törekszünk, hogy a különféle kameraállásokkal, vágásokkal színesítsük, látványosabbá tegyük a közvetítéseket. Sosem fogunk versenyre kelni a népszerű youtuberekkel, de igyekszünk felmérni, mi az, amit tanulhatunk tőlük.”

Az online istentisztelet vitathatatlan előnye, hogy az internettel rendelkezők számára azonnal elérhető, és a világhálón keresztül a föld bármely pontjára eljuthat. Zámbó András arról is beszélt, hogy az egyik, külföldre költözött és karanténba szorult gyülekezeti tag a közösség közelében maradhatott, számára hatalmas vigasztalást jelent, hogy a több ezer kilométer távolság ellenére sem maradt egyedül. Az említett kinyílást más gyülekezeti körök is megtapasztalták, a járvány előtti gyülekezeti imaalkalmakon mintegy húszan-harmincan vettek részt, ez a szám az online térben180-200 főre duzzadt.

Az online térben maradva
Bár a második karantént jóval felkészültebben fogadták, a gyülekezet vezetősége továbbra is az online jelenlétet preferálja, ez a karácsonyi ünnepi istentiszteletekre is vonatkozik.
„A betegség olyan gyorsan terjed, hogy nem tudjuk követni, ki kapta el, ki esett át rajta. A mi családunkon is átment a vírus, senkit sem szeretnénk kitenni a fertőzésveszélynek, ezért maradunk a kialakult rendszernél.”

A gyülekezet korfája eltér az átlagostól, sok a gyermek, nagy létszámú a húszas-harmincas korosztály, és a közösség többségét a gyermekes családok, aktív dolgozók és középkorúak alkotják. Káposztásmegyeren sokrétű gyülekezeti munka folyik, ifjúsági csoportból négy, hittanos csoportból több mint hatvan működik, és minden korosztály számára adottak a szolgálati lehetőségek és körök. Mára csak a bibliaóra, az asszonykör, a Keresztkérdések-csoport és a házicsoportok maradtak működésben, online formában. Ez nem azt jelenti, hogy a szolgálók eltűntek, de egyes szolgálatok, mint például az úrvacsora előkészítése, a templomba belépők fogadása az online jelenlét miatt okafogyottá vált.

A személyes találkozások nem szűntek meg, mind online, mind valóságos jelenléti formában folyik lelkigondozás, csak a kis- és nagyközösségi valós találkozások szünetelnek. A kialakult helyzetben az idősebb, egyedül élő korosztályt elérni kihívás, de a gyülekezet rájuk is figyel. Felértékelődnek a telefonhívások, személyes megkeresések – a magányosok hálásan veszik a személyes törődést.
„Ha van a közelben számítógép, már nyert ügyünk van, ezzel együtt személyesen is figyelnünk kell az egyedül lévőkre, akiknek most az adventi szeretetvendégség elmaradása miatt ajándékot is viszünk. Azt hirdetjük, hogy Istenben kell bíznunk, és nem szabad, hogy a vírustól való félelem határozzon meg, ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, és imádkozunk azokért, akik veszélyeztetettek.”

Zámbó András a szabadságunkra és a nyugalom megőrzésére hívja fel a figyelmet, akár személyesen, akár közvetítés formájában veszünk részt az istentiszteleten.
„Megvan a magunk szabadsága és felelőssége ebben a helyzetben, egyéni, közösségi és közegyházi szinten is. Valójában mindannyian döntéshozók vagyunk, a helyzetismeretünk, hitünk, felelősségünk és lehetőségeink szerint kell döntenünk. Mi a városi helyzetben nem tartjuk veszélytelennek a karácsonyi nyitást, ezért nem is tesszük meg. Mindenképpen megvárjuk, hogy januártól hogyan alakul a helyzet, és csak utána nyitunk a valóságos jelenlét irányába.”

Személyesen is, minél többen
A csillaghegyi református gyülekezet is kialakította az online közvetítések rendszerét, ahogy Battyányi Géza lelkipásztor fogalmazott, „nem is jöhetett volna jobbkor a nehéz helyzet”, hiszen az első karantén előtt felújították a templom technikai berendezését. Az épület adottságai nem teszik lehetővé, hogy a kisgyermekes családok a templomtérben legyenek jelen, ezért az istentiszteletet az alagsori gyülekezeti teremben, televízión közvetítették nekik. Ezt a technikát megtartva, streamer eszköz segítségével juttatják el a kivetítéseket a Youtube és Facebook felületekre. A honlapról elérhető igehirdetések mellett ma már gyülekezeti podcast is létezik, amely lehetővé teszi az istentiszteletek meghallgatását.

A templomajtó a nyár eleji nyitás óta nyitott a gyülekezet és az érdeklődők előtt, a csillaghegyiek folyamatosan biztosítják a személyes istentiszteleti jelenlét lehetőségét. A csillaghegyi templomban akár 60 fő is részt vehet személyesen megfelelő távolságtartás mellett, hogy pontosan mely helyekre lehet leülni, az énekeskönyvek elhelyezésével jelzik.

„A cél a szabályok betartásán túl, hogy minél kisebb legyen a fertőzés esélye. A gyülekezetben voltak koronavírusos betegek, de tudomásom szerint nem a templomban kapták el a betegséget. Templomunkban elég hosszúak a padok ahhoz, hogy a távolságokat kiszélesítve ültessük le az embereket, a két középső padsorban hárman is elférnek biztonságosan. Eddig még nem volt példa arra, hogy valakit el kellett küldenünk, mert már nem tudtunk helyet adni neki. Nyáron a maximális istentiszteleti létszám 50-70 körül mozgott, ez a második hullámra 30-40 főre esett vissza, ma 20-40 fővel számolunk. Ez a 200 férőhelyes templomhoz viszonyítva nagyon kevés, ugyanakkor hálával tölt el, hogy a gyülekezeti tagok előtt nem kellett bezárnunk a templomajtót.”

Változatos kép
A jelenlévők összetett képet mutatnak a korosztály, aktivitás és belső indíttatás terén, nem mondható el, hogy kizárólag az idősebb, internettel nem rendelkező, egyedül élő gyülekezeti tagok mennek el vasárnaponként az istentiszteletekre.
„Vannak, akik csak az online közvetítéseket követik, sokan köztük rendszeresebben, mint járvány előtt, amikor csak a templomi jelenlét lehetősége volt meg. Külön kört alkotnak azok, akikben megvan a belső vágy a találkozásra, de nem tudnak vagy nem mernek eljönni a járványhelyzet miatt. Akik eljönnek, azok számára valóban nélkülözhetetlen a jelenlét és a találkozás, akkor is, ha ez most nem teljes értékű, szigorított. Templomunkba a fiatalabbak is eljönnek, a jelenlévők minden szempontból vegyes képet mutatnak. Közösségünk családiasnak mondható, ezért nagyon hiányoznak az istentisztelet előtti és utáni személyes beszélgetések, a hónap első vasárnapján tartott kávéház. Míg régebben mindenkitől kézfogással, pár jó szóval köszöntem el, most kellő távolságot tartva, a személyes érintkezéseket mellőzve hangzik el az áldás, békesség.”

A közlés fontossága
A biztonságos jelenlét lehetővé tételén túl az is hangsúlyos, hogy a gyülekezetek vezetői  megfelelően kommunikálják a személyes részvétel lehetőségét a szűkebb, tágabb közösség és a külvilág számára. A csillaghegyiek az online és az offline jelenlétre nem hitbeli kérdésként tekintenek.
„Nem arra bátorítottuk az embereket, hogy feltétlenül jöjjenek el a templomba, hanem a személyes döntésre helyeztük és helyezzük a hangsúlyt. Nem mondjuk, hogy aki eljön, az hívő, aki pedig nem, az hitetlen, azt hirdetjük, hogy aki el szeretne jönni, eljöhet, szeretettel várjuk, de akik a képernyők előtt ülnek, ugyanúgy a mi testvéreink, a mi gyülekezetünknek a tagjai, akiket számontartunk. A mai járványhelyzet nagyon bizonytalanná teszi a jövőt, ez a személyes és a közösségi életünkre nézve is igaz.”

A lelkész elmondta, sikerült megtalálni azt az online közvetítési formát, amely megadhatja az istentiszteleti jelenlét élményét, erre utalnak a különféle visszajelzések is. Csillaghegyen is tapasztalják, hogy az online jelenlét által templomtól, gyülekezettől távol élők lettek nyitottabbak a közösség iránt, ez is indokolttá teszi, hogy a járványhelyzet után megmaradjon az online közvetítések rendszere. A felnőttkonfirmációs csoportban meg volt az igény a személyes találkozásra, mivel most formálódó csoportról van szó, nem lett volna célszerű azonnal az online kapcsolattartást választani.

Gyülekezeteink a lehető legjobb megoldást keresik a jelenlegi járványhelyzetben. A lelkészek, presbiterek, elöljárók a felelősség-lehetőségek-helyzetismeret-biztonság sokszögét próbálják megtalálni, miközben tapasztalják az online jelenlét várakozáson felüli áldásait és kihívásait. Azt is tudják, a bizonytalan helyzetben a „legjobb megoldás” is csak átmeneti lehet, de Isten minden terv, elgondolás, lehetőség fölött gondoskodik rólunk, akár a kibertérben vagyunk jelen, akár a személyes találkozást keressük.