Az egyházkerület és az önkormányzat minden gyermek elhelyezését biztosítja

A Bíró utcai Óvodában és Bölcsődében dolgozók elhelyezését is segíti a fenntartó Dunamelléki Református Egyházkerület és a XII. kerületi önkormányzat, mivel a köznevelési intézmény felújítás miatt 2024 szeptemberétől bezár. A döntés hátteréről dr. Szólláth Bernadett egyházkerületi jogtanácsos nyilatkozott a Hegyvidék című lapnak.

A Bíró utcai Református Óvoda és Bölcsőde vezetősége januárban bejelentette, hogy az idei köznevelési év végén felújítási munkálatok miatt előreláthatóan 2025 szeptemberéig bezárják az intézményt – számolt be a XII. kerületi önkormányzat lapja, a Hegyvidék. Az önkormányzat is segít a Bíró utcai Református Óvoda és Bölcsőde gyerekeinek és dolgozóinak elhelyezésében | Hegyvidék újság (hegyvidekujsag.hu) Az újság dr. Szólláth Bernadettet, a Dunamelléki Református Egyházkerület jogtanácsosát kérdezte a döntés hátteréről, a gyermekek elhelyezéséről, az ott dolgozóknak nyújtott segítségről, és arról, mi lesz a 2021 szeptemberétől egyházkerületi fenntartásba átvett épület további sorsa.

„Az átadás óta folyamatosan nyomon követjük a nagyjából százéves, négyszintes villa állapotát, amely alapvetően nem köznevelési feladatok ellátására épült” – számolt be dr. Szólláth Bernadett. Az egyházkerületi jogtanácsos elmondta: az átvételkor készült szakvéleményben már szerepelt, hogy a csapadékvíz-elvezetés, a homlokzat állapota és az akadálymentes megközelítés hiánya is problémás. „Azóta készült egy újabb műszaki szakvélemény, ami már az általános használhatóságra, például az építészeti elemek, tartószerkezetek, gépészet, elektromos rendszerek állapotára is kitért. Ebben a dokumentumban szintén szerepelt, hogy a villa nem óvodai, bölcsődei feladatok ellátására készült, de ettől függetlenül erre a célra is hasznosítható, itt viszont már olyan hibákat is megállapítottak, amelyek mélyebb beavatkozást igényelnek. Ilyen például a vízszigetelés hiánya, vagy a tető hőszigetelésének problematikája. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag tavasztól őszig, de különösen a nyári időszakban jelentős a tetőtér túlmelegedése, ezért huzamosabb ideig nem tartózkodhatnak ott a gyerekek. A pince nincs megfelelően szigetelve, emiatt a „felmenő” falak folyamatosan áznak, a homlokzat felújításra szorul. A bejárat feletti rózsaablak nincs szigetelve, a becsapódó eső miatt komoly ázási nyomok láthatók, csakúgy, mint a födémeknél, ahol korróziós károk is kialakultak. Sajnos a tetőszerkezet utólagos hőszigetelése nagyon nehéz lenne, ezért az illetékes műszaki szakemberek komplex energetikai felújítást javasoltak. A lépcsőszerkezet rendbetételét szintén nem lehet már halogatni. Összességében időszerűvé vált a szerkezeti, szakipari, energetikai felújítás.”

A jogtanácsos elmondta, hogy a korábbiakban kicserélték a játékokat a kertben, valamint kisebb épületen belüli hibajavítások is történtek. 2023 végére azonban világossá vált, hogy az átfogó felújítás elkerülhetetlen. A részletekben, akár szintenként történő felújítás azonban veszélyeztetné a gyerekek és az ott dolgozó szakemberek biztonságát.

A teljes körű felújítás a köznevelési év végén, 2024 szeptemberében veszi kezdetét, és várhatóan egy évet vesz igénybe. A renoválás pontos időtartamát a szerkezet megbontását követően tudják megmondani.

Huszonhét bölcsődés és huszonnyolc óvodás elhelyezését kell megoldania az Egyházkerületnek – tette hozzá. „Erről január 17-én tájékoztattuk a szülőket, és azóta is folyamatosan törekszünk a párbeszédre. A bölcsődések közül tizenkilencen szeptembertől már óvodába mennek, őket szívesen fogadja tagintézményünk, a Csopaki utcai Gyökössy Endre Református Óvoda, a Major másik oldalán. Több szülő is jelezte, hogy szívesen él ezzel a lehetőséggel. Egyeztettünk a Hegyvidéki Önkormányzattal is, tőlük azt a tájékoztatást kaptuk, hogy van szabad bölcsődei és óvodai kapacitásuk. A huszonnyolc óvodás közül tizenketten iskolába mennek. Az óvodapedagógusoknak, nevelést segítő dolgozóknak és dajkáknak elmondtuk, hogy amennyiben továbbra is a református köznevelésben szeretnének dolgozni, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük az elhelyezkedésüket. Nagy örömünkre a Hegyvidéki Önkormányzat is tud számukra állást ajánlani a kerületben” – számolt be a jogtanácsos.

A Dunamelléki Református Egyházkerület Kommunikációs és Sajtószolgálata megkereste Fonti Krisztina XII. kerületi alpolgármestert is, aki megerősítette: „Önkormányzatunk elegendő szabad óvodai, bölcsődei férőhellyel rendelkezik, így gondoskodni tudunk majd a szeptembertől óvoda, bölcsőde nélkül maradó családokról, erről tájékoztattuk az érintett szülőket is a 2024. január 23-án kelt levelünkben.”

A jövőről szólva dr. Szólláth Bernadett elmondta: az egyház továbbra is köznevelési feladatokat kíván ellátni az épületben. „A tervünk az, hogy 2025-ben már egy minden szempontból korszerű, a mai kor elvárásainak megfelelő és gazdasági szempontból is hatékonyan üzemeltethető intézmény működjék a patinás villaépületben. A köznevelési cél megtartása mellett szeretnénk az óvodát egy olyan alapítvánnyal partnerségben, keresztény szellemiségben fenntartani, ami pluszszolgáltatásokat is biztosít majd a jelentkezőknek. Ha kidolgoztuk velük a végleges megállapodást, természetesen tájékoztatjuk az érintetteket és a nyilvánosságot.”

Az eredeti interjú itt olvasható:
 Az önkormányzat is segít a Bíró utcai Református Óvoda és Bölcsőde gyerekeinek és dolgozóinak elhelyezésében | Hegyvidék újság (hegyvidekujsag.hu)