A „változhatatlan" Szokolyán is megváltozhat

Akkor vagyunk vakok, ha azt mondjuk: nincs bűnünk, nem szorulunk rá Istenre. Jézus ezt a vakságot szeretné gyógyítani minden gyülekezet életében. A szokolyai reformátusoknak azért kell imádkozniuk, hogy beiktatott lelkészük ezt hirdesse minden élethelyzetben.

A helyiek valódi pásztort kaptak, aki csöndes határozottsággal, kedvességgel, alázattal végzi szolgálatát – hangzott el Tamás Balázs beiktatásán, február 24-én. Ő a volt kiskunlacházi beosztott lelkész, aki Adamek Norbert távozása után került az északpesti egyházmegyéhez tartozó településre. A Börzsöny lábánál, festői környezetben épült szokolyai református templom megtelt a helyi és környékbeli reformátusokkal, vendégekkel.

A beiktatáson Bogárdi Szabó István püspök hirdette az igét, prédikációját a János evangéliuma kilencedik részének első tizenkét verse alapján mondta el. A felolvasott szakaszban Jézus meggyógyít egy vak koldust, ez az első írásos említés a történelemben arról, hogy valaki csodálatos módon visszakapta látását. Ez a saját korában nem kis vitát váltott ki, a tanítványok kétkedőn kérdezték: ki vétkezett, hogy ez az ember vaknak született? – fogalmazott a püspök.

Megváltozhatatlan?
„Ez nagyon súlyos kérdés, teológusokra, hittudósokra szoktuk bízni ennek megválaszolását. Ilyenkor valójában elmenekülünk a kérdés elől, mert időről időre szembetalálkozunk azzal, amikor egy születendő gyermeket egészségesnek vélnek az orvosok, aztán kiderül, az újszülött valamilyen betegségben szenved. Vajon kit tehetünk felelőssé, az orvosokat, a genetikát, a körülményeket? Az evangélista rávilágít a szívünkre, amikor a tanítványokról ír, hiszen mi magunk is keressük a vétkeseket, a bűnöst, aki miatt létrejött ez az állapot.”

A püspök elmondta, valójában a megváltozhatatlanság problémájáról és feloldásáról szól ez a szakasz. „A farizeusok megsejtik, hogy valójában ők is vakok. Megrezdül valami a szívükben, megérzik, hogy Isten dicsősége legyőzi a megváltozhatatlant. Mi mégis úgy élünk, mintha sötétség lenne. Ragyogó napsütésben tapogatjuk a falat, mintha nem látnánk semmit. A teremtett világban minden a maga csodálatos rendje szerint él, Kálvin szerint Isten beültette az embert a díszpáholyba, hogy gyönyörködjünk a teremtett világban. Mindent betölt Isten kegyelme, de az ember úgy él, hogy a tragédiákat megváltozhatatlannak tartja.”

A keresztyénség valódi lényege
„A valódi tragédia azonban az, amikor nem szembesülünk az igazi okokkal. Vakok vagyunk, nem értjük, nem tudjuk a magyarázatát a koldus betegségének. Sokan hiszik, hogy keresztyénként minden kérdésre kaphatunk egyértelmű, racionális választ. A keresztyénség valódi lényege azonban más: Krisztus azért jött, hogy megváltoztassa a megváltoztathatatlant, és ebben a boldog tudatban élhetünk. Mindig van, akit okolhatunk ez utóbbiért: a társadalmat, a sorsot, a kormányt, nagyhatalmakat, a szüleinket – mi nem tudunk semmit megváltoztatni, csak tapogatózunk. Jézus szerint a kulcskérdés az, hogy meglátjuk-e Isten dicsőségét.”

Ezt a lényeget kell hirdetnie a szokolyai lelkésznek is a püspök szerint. „Jézus azért jött, hogy megkeresse, megváltoztassa, akit félredobtunk, aki senkinek sem kell, a lelkésznek erről kell beszélnie. A gyülekezetnek pedig így kell imádkoznia Tamás Balázsért, hogy minden helyzetben legyen kész a megváltoztató Szentlélek hirdetésére. Neki is sarat kell rakni a gyülekezeti tagok szemére, hogy ne mondhassák: látunk, nincs bűnünk, igazak vagyunk. Csak ekkor történhetnek csodák, változások, amelyek olykor drámaiak, fájdalmasak, de Istentől jönnek, ezért áldás lesz rajtuk.”

Békességet, megértést, szeretetet
Ezek után Nyilas Zoltán északpesti esperes beiktatta az új lelkipásztort, majd a palástos lelkészek mondtak áldást Tamás Balázsra. Az istentisztelet a köszöntésekkel folytatódott. Takaró András délpesti esperes elmondta, volt beosztott lelkésze nagyon hiányzik a gyülekezetnek, mert valódi pásztort kaptak személyében. „Akkor jöttünk rá, mennyire szeretünk, amikor bejelentetted, hogy elmész. Sírva búcsúztunk tőled azért, hogy most együtt örüljünk és mosolyogjunk. Pásztorként éltél közöttünk, bármit bíztunk rád, azt becsülettel elvégezted, és néha úgy éreztem, jobban ismered a lacháziakat, mint én. Kívánom, hogy kibontakozzon a csendes, de határozott pásztor-lelked, legyen áldás a szolgálatodon!”

Némethné Pintér Csilla polgármesterasszony is köszöntötte az új lelkészt. „A gyülekezet tagjaként adok hálát, hogy hosszú vívódás után örömteli ünnepen vehetek részt. Isten szeretetét éreztük tavaly a nyári gyermektáborunkban, amely a legmeghittebb táborunk volt az új lelkész és felesége segítségével. Bízom benne, hogy békességet, megértést és szeretetet hoznak Szokolyára, nagy szükségünk van a valódi pásztorra. Sok tervünk van, hiszen a gyülekezet a település életében és történetében is jelentős, a célokhoz sok erőt és áldást kívánok. Imádkozom lelkészünkért, családjáért és erre buzdítom a szokolyaiakat is.”

A feltámadott Krisztus segítségével
Tamás Balázst dr. Cs. Nagy János péceli lelkész, Laki János gondnokhelyettes és Merényi Zoltán baptista lelkipásztor is köszöntötte. A beiktatott lelkész megköszönte a kiskunlacházi gyülekezet szeretetét, és arról beszélt, ezt a szeretetet érzi Szokolyán is. „Nehéz volt a távozás, de Isten előttünk járt, és elkészítette az utat. Nagy csodaként éljük át, hogy a testvérek tiszta szívből szeretnek minket. Közös célunk, hogy békességet hozzunk a településre, de az is, hogy jó értelemben felforgassuk: kihívjuk csendes közönyükből az embereket. Azt kérem Istentől, hogy a hozott és kapott bizalmat a feltámadott Krisztus segítségével adjuk tovább a szokolyaiaknak.”

 

Képek: Füle Tamás

Lelkészbeiktatás Szokolyán