„Isten népe ne legyen néma!”

Egy átlag vasárnap minden 180. budapesti lakos vesz részt református istentiszteleten, a teljes fővárosi lakosság kevesebb mint egy százaléka. A Kié a szívünk? Imádság és böjt Budapest lelki megújulásáért elnevezésű imanapon az evangéliummal még eléretlen emberekért és a keresztyének mások iránti együttérzéséért is imádkoznak majd.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, imádságra, bűnbánatra és böjtre hívja Lovas András gazdagréti református lelkész elsősorban a Budapesten és környékén szolgáló lelkipásztorokat és gyülekezeti tagokat a Kálvin téri református templomba november 30-án, szombaton délután 4 órától este 8-ig.

Az 1,8 milliós lélekszámú Budapesten még a legnagyobb protestáns felekezetnek, a református egyháznak is csupán 60 gyülekezete van. Egy átlag vasárnap 10 ezer ember van jelen az istentiszteleteken. Ez a szám három-négyszeresét is elérheti, ha azok az elkötelezett nagycsaládosok is eljutnak templomba, akik az utazás és egyéb kötöttségek miatt ezt csak 2-4 hetente tehetik. Az imanapot összehívó lelkész felhívta a figyelmet azokra az eltérő szubkultúrákra is, amelyek tagjait az egyház kevéssé, vagy egyáltalán nem tudja megszólítani. „Fáj-e, terhel-e, szorít-e bennünket, hogy ezek az emberek nem ismerik az Urat, és nem imádják Őt? Ha a Lélek megújítja a szívünket, az megtelik a városban élő emberek iránti együttérzéssel, az evangélium átadásának sürgető érzésével, valamint azzal a hittel, hogy Isten cselekszik közöttünk és általunk” – fogalmazott. 

Az imanapon épp ezért a bűnbánat és Isten magasztalása mellett nagy hangsúlyt kap majd a közbenjárás is a lelki ébredésért. Erre azonban elsősorban az egyháznak van szüksége Lovas András szerint.
„Talán úgy gondoljuk, mi már mindent tudunk. Isten népe nem egyszer hangoztatta ugyanezt a történelem folyamán, ahogy arról a próféták könyvei tudósítanak. Eszembe jut, amikor Jézus az utolsó ítéletre utalva azt mondja, hogy lesznek, akik majd megkérdezik tőle: Uram, nem a te nevedben és nem téged szolgáltunk-e mindvégig? És az Ő válasza az lesz, hogy nem ismerlek titeket.”

Közbenjárni csak az tud másokért, aki előbb megalázta magát az Úr előtt – hangsúlyozta. „Az imádság nem valamiféle projekt, ami automatikusan garantálja a lelki megújulást, hiszen az mindig Isten ajándéka. Isten elé állni az első lépés.” Az imanap közbenjáró része négy elemből áll majd: a résztvevők először a lelki megújulásért imádkoznak, azután a vezetőkért, harmadszor azért, hogy Isten adjon munkásokat az Ő aratásába, végül pedig azért, hogy Isten népe ne legyen néma, hanem tanuljon meg imádkozni. Vagyis: Isten adjon közbenjárókat.

A Kié a szívünk? – Imádság és böjt Budapest lelki megújulásáért elnevezésű összejövetelt 2019. november 30-án, szombaton tartják a Kálvin téri református templomban, Budapesten délután 4-től este 8 óráig. A szervezők szeretettel várják a távolabbról érkezőket is. Az ima- és böjtnap szüneteiben csak vizet biztosítanak a résztvevők felüdülésére, aki szeretne, igény szerint hozhat magának ennivalót.

Képek: Füle Tamás

Kapcsolódó cikkünk:
Kié a szívünk?
"A megújulásért való imádságnak mindig része, hogy felismerjük azokat a bálványokat, amelyek a szívünkben lakoznak egyénileg és közösségileg is. Néven nevezzük őket, bűnbánatot tartunk felettük, és megtagadjuk őket. Majd pedig odafordulunk Krisztusban az élő Isten kegyelméhez, és várjuk az Ő megújító, felszabadító szavát. Arra hívom a budapesti és agglomerációs lelkipásztorokat és gyülekezeti tagokat, hogy álljunk Isten elé, kérjük, hogy vizsgáljon meg minket, leplezze le a Szentlélek erejében, ahol a szívünk nem az Övé." (Lovas András)