Élő kövek

Felszentelték a csobánkai református gyülekezet imaházát. Az Élő Kövek Lelki Ház idővel gyülekezeti csoportok számára is elvonulásra alkalmas szálláshellyé válhat.

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom: örüljetek!” – a Filippiekhez írt levél 4. részének 4. verse alapján hirdette az Igét Somogyi Péter dunamelléki főjegyző a csobánkai református imaházban tartott hálaadó istentiszteleten október 8-án, szombaton.

„Bár az apostol élete is azt tükrözi, milyen sokféle változás mehet végbe a hívő ember életében, van, ami változatlanul fontos számára: lehet és szükséges is örülni – minden körülmény között. Erre hív Isten Szentlelke most minket.” Az igehirdető felhívta a figyelmet annak fontosságára is, hogy az Isten iránti buzgóság és a helyes istenismeret jó, ha együtt járnak, hogy „ne csak sokat tudjunk és keveset éljünk meg”, vagy fordítva. A keresztyénség az értelem megújulása, ugyanakkor annak a megtapasztalása is, amit az igazság felszabadító ereje jelent – tette hozzá. A csobánkai gyülekezethez szólva azt mondta: „akkor tudunk másokat megnyerni Krisztusnak, ha a szabadítás öröme a miénk, ha ez látható rajtunk, ez érezhető a közelünkben.”

Nyilas Zoltán lelkipásztor, északpesti esperes beszámolt az elvégzett munkáról. Már a kilencvenes években is készítettek terveket egy lelki ház megalapítására, amely régi vágya volt a csobánkai reformátusoknak. Az akkor tulajdonukban lévő telket eladni kényszerültek, így a befolyt összeget félretették. 2018-ban kapták a hírt, hogy a dunamelléki egyházkerület erre a célra elkülönített keretéből lelkigyakorlatos házat építhetnek a régi imaház helyén. A magas költségek miatt azonban mégis az ingatlanvásárlás mellett döntöttek. Kormányzati támogatással vásárolták meg a régi imaházzal egy utcában található Leikep-házat, egy csaknem 700 négyzetméteres épületet. Az imatermet az előző tulajdonos uszodájából alakították ki, így kétszerannyi embert tudnak fogadni, mint az előző imaházban. Az ingatlanban helyet kaptak a gyermekfoglalkozások számára kialakított helyiségek is, az emeleten pedig – amint lehetőségük nyílik rá – vendégszobákat szeretnének kialakítani. „A régi imaházunk egy parasztházban volt, az új, hetven férőhelyes imaház már tágasabb, levegősebb, nem dohos” – indokolta a döntést a gyülekezet lelkipásztora.

„Csobánkára jellemző a sziklakő, innen a név: Élő Kövek Lelki Ház. Szeretnénk egy harminc fős szállást kialakítani, ami inkább vendégház lenne, mivel a lelki tartalmat mindig az érkező közösség biztosítaná. Ebben a régióban hegyvidéken nincs ilyen típusú szálláshely, így nem elveszünk valakitől, hanem adnánk valakinek: rövid utazással kisebb csoportok itt tölthetnének egy-egy hétvégét.”

A Pomáz–Csobánkai Református Társegyházközség gyülekezetei évszázados testvéri kapcsolatot ápolnak, így a nagyobb református egyháztest is segítségére volt a kisebbnek az imaház átalakításában kétkezi munkával és adományokkal egyaránt. A csobánkai gyülekezet választói névjegyzékében hatvanan szerepelnek, vasárnaponként a járvány óta harmincöt az istentiszteletet látogatók átlag létszáma – mondta érdeklődésünkre Nyilas Zoltán. Az imaházban bibliaórákat, imaórákat és korcsoportos gyermek-istentiszteleteket is tartanak, a legkisebbek emellett óvodai hittanoktatásban is részesülnek. Az épületben lelkészi hivatalt is kialakítottak, és beosztott lelkipásztoruk is itt lakik családjával. „A közösség rendkívül önszerveződő, hónapokon keresztül hétvégenként itt dolgoztak: saját kezűleg végezték el a nyílászárók felújítását, a külső homlokzat, a belső árkádos rész, valamint a külső korlát festését, kiirtották az udvari bozótost, áthozták a szószéket, a harangot.”

A kedvezőbb adottságú imaházhoz 3000 négyzetméter kert tartozik, amelynek végében patak húzódik. A lankás udvar biztosításához itt támfal sem szükséges. Az idősebbek is könnyebben megközelíthetik, és a település életébe is új színt visz az épület – sorolta az esperes. „Tartottunk már ott orgonakoncertet és kamarazenekari koncertet is, így a település kulturális életének is részévé tudtunk válni.”

A gyülekezet lelkipásztora az ünnepi istentiszteleten név szerint is megköszönte a munkáját mindazoknak, akik részt vettek az imaház felújításában. Az ünneplő gyülekezetet a jelen lévő lelkipásztorok Igével köszöntötték, a lelki otthonról pedig Halász Árpád csobánkai főgondnok is bizonyságot tett. Az ünneplő gyülekezetet köszöntötte annak korábbi lelkipásztora, Pap Lászlóné is. Pásztor Edina, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője tolmácsolta Soltész Miklós államtitkár, valamint a pátyi református gyülekezet köszöntését is.

Veres Sándor dunamelléki főgondnok köszöntőjében elmondta: Dunamelléken az elmúlt négy évben mintegy 180 építkezés zajlott: 14 új templom, 18 gyülekezeti ház, valamint 22 parókia épült, továbbá számos épületfelújításra és -átalakításra is sor került. Emlékeztetett arra is, hogy „a megérkezés magában hordozza az elindulás lehetőségét is: Isten mindig azért ad valamit, hogy valami nagyobbra előkészítsen.” Isten azért adott kibővített hajlékot a csobánkai reformátusoknak is, hogy minél többen legyenek tagjai a közösségnek, és hordozói az örömhírnek – tette hozzá.

Az Élő Kövek Lelki Ház munkálatait Magyarország Kormánya 250 millió forinttal, a Dunamelléki Református Egyházkerület 10 és fél millió forinttal, a társegyházközség tagjai 6, 1 millió forinttal, Csobánka Község Német Nemzetségi Önkormányzata pedig 150 ezer forinttal támogatta.

Képek: Benkó Tamás

Imaházszentelés Csobánkán