Tisztelgés Szabó Éva emléke előtt

Sárbogárdon egykori lelkészük századik születésnapjáról emlékeznek meg május 25-én. Az ünnepre készülve Szabó Miklós és Jákob Mihály segítségével idézzük fel Szabó Éva emlékét.

Száz évvel ezelőtt, 1924. május 22-én született Szabó Imréné Szabó Éva református lelkipásztor. A jubileum alkalmából 2024. május 25-én, szombaton megemlékezést tart a Szabó család és a Sárbogárdi Református Egyházközség, a Szabó házaspár egykori gyülekezete. A közös megemlékezés délután 14 órakor kezdődik a református templomban, amelyre szeretettel várnak minden érdeklődőt, megemlékezni vágyót.

Az évfordulóról megemlékezik a Parakletos Alapítvány is: negyedéves kiadványuk, a Vigasztaló Szabó Éváról szóló különszámot kapott, amely digitális formában ide kattintva olvasható. A különszám és a sárbogárdi ünnepség is – Szabó Éva önéletrajzi kötete előtt tisztelegve – a Süt a nap! címet kapta.

Sokakat hordozott lélekben
„Amikor felidézem szüleim, de főleg édesanyám prédikációit, azok fő üzenete a megbocsátás volt” – mesélte portálunknak Szabó Éva egyik fia, dr. Szabó Miklós neonatológus, habilitált egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Neonatológiai Tanszéki Csoport vezetője. „Gyerekként nem egészen értettem, miért kell mindig elmondaniuk, hogy Isten megbocsátott nekünk és mi is bocsássunk meg egymásnak, felnőttként azonban ez az a lelkület, amely példaként áll előttem. Szüleim a megbocsátás üzenetét hordozták a sárbogárdi közösségben, és ebben édesanyám nagyon elöl járt. Sosem érzékeltem, hogy haragot hordozott volna bárki iránt, és ez csodálatos dolog. A megbocsátás lelkületével élt.”

Szabó Miklós azt is kiemelte, hogy édesanyja számára a megváltás a valódi újjászületést és az életet jelentette. „Úgy gondolta, hogy aki nem adta át az életét Istennek, az elveszik. A meg nem tért emberekre megmenteni való emberekként tekintett, és ebben fáradhatatlan volt. Érdemes ennek kapcsán átgondolnunk, hogy mi, hívő keresztyének vajon mennyire tekintünk hasonlóképpen meg nem tért embertársainkra, olyannak tekintjük-e őket, akiket meg kell menteni, akit el kell vezetni a megbocsátásig és a megváltás elfogadásáig.”

Harmadikként Szabó Éva hétköznapi kegyességét és hitgyakorlatát emelte ki. „Akkoriban kevesen tudták róla a családján kívül, hogy reggel öt órakor kelt és a napja mindig azzal kezdődött, hogy egy fél-egyórás csendességet tartott: Bibliát olvasott, elmélyült, imádkozott, és egyenként könyörgött minden szerettéért, lelkigondozottjáért, keresztgyerekeiért és a rábízottakért. Sokakat hordozott lélekben élete utolsó napjáig.”A család és a rokonság délelőtt külön zártkörű megemlékezést is tart Sárbogárdon, hogy az unokák és dédunokák számára megmutassák, hol nőttek fel annak idején, belenézhessenek az anyakönyvi kivonatokba, felmászhassanak a haranghoz és gyermek-istentiszteleten vegyenek részt, amely a Szabó Éva által tartott gyermek-istentiszteleteket idézné. Délután kettőtől pedig részt vesznek a közös gyülekezeti rendezvényen, amelynél már háttérbe szorul a családi múltidézés, helyette a közösségi emlékezet kerül a fókuszba.

Szolgáló szeretettel
„Bármilyen áldott is volt Szabó Imre bácsi lelkészi szolgálata, ha Éva néni nem lett volna mellette, akkor Imre bácsi szolgálatának nem lett volna ennyire átütő ereje” – emlékezett vissza a lelkész házaspárra Jákob Mihály sárbogárdi gyülekezeti főgondnok, aki gyerekkorától fogva nagyon sokat köszönhet nekik. „Éva néni Isten megáldott embere volt, és férjével együtt szolgáló szeretetüket próbálták átadni a gyülekezetnek is. Azt vallották, hogy mindenkinek van valami ajándéka, ezért kiskorunktól fogva igyekeztek minket minél többféle szolgálat kipróbálására bátorítani, hogy mindenki ráakadjon a maga tálentumára.”

Szabó Évát nemcsak a gyülekezet, hanem egész Sárbogárd a szívébe zárta. „Sokan ismerték, mert minden szerdán meglátogatta az embereket, és azt mondta, ha nem látogat, akkor az ördög tönkreteszi az egész napját. Számára ez feltöltődés volt, de a meglátogatottak is töltődtek a mindig mosolygós arcából. Akik csak meglátták az utcán, átmentek hozzá akár az út túloldaláról is, hogy megszólítsák. Éva néni nagyon sok embernek volt erős lelki támasza” – mondta a főgondnok.

„Igazán csak utólag ismertük fel, hogy mekkora értéket jelentett számunkra a Szabó házaspár szolgálata, és milyen ajándékokat hagytak ránk. Ez nagy felelősség is. A Szentírás szerint attól, aki sokat kapott, sokat kérnek számon, ezért, bár eddig is sokat szolgáltunk, de most még többet kell, méghozzá azzal a szolgáló szeretettel, melyet Éva néni és Imre bácsi ránk hagytak. Mindaz az érték, amit tőlük kaptunk, útmutatóvá és tanácsadóvá vált a mai világ nehézségei közepette.”Közösségben emlékezve
A május 25-i délutáni templomi megemlékezés kapcsán a szervezők fontosnak érezték kiemelni, hogy azt nem zártkörű rendezvénynek szánják, hanem mindenki felé nyitottnak. A sárbogárdi református gyülekezet ezért a Szabó családhoz hasonlóan nagy szeretettel vár mindenkit, hogy közösségben emlékezzenek meg Szabó Éváról.

A rendezvényen köszöntőt mond Kovács Csongor sárbogárdi református lelkipásztor, Igét hirdet Magyarné Balogh Erzsébet református lelkipásztor, a zenei szolgálatot pedig Szabó András vezeti. Fellép Keszei Borbála operaénekes. Szabó Éva emlékét Sárai Szabó Katalin, a Ráday Gyűjtemény tudományos főmunkatársa idézi fel előadásában. Több köszöntés és visszaemlékezés is elhangzik majd: Sárbogárd részéről Sükösd Tamás polgármestertől, a család részéről Bogárdi Szabó István korábbi dunamelléki püspöktől, a gyülekezet részéről pedig Jákob Mihály főgondnoktól. A programot a parókiaudvaron tartott gyülekezeti szeretetvendégség zárja.

Tervezett program:
14:00 Köszöntés: Kovács Csongor sárbogárdi lelkipásztor
14:05 Közös éneklés: Szabó András
14:15 Igei szolgálat, imádság: Magyarné Balogh Erzsébet lelkipásztor
14:30 Közös éneklés: Szabó András
14:35 Előadás: Nők az egyházban. Szabó Éva az ébredési mozgalomban – előadóSárai Szabó Katalin, a Ráday Gyűjtemény tudományos főmunkatársa
15:05 Közös éneklés: Szabó András
15:10 Köszöntések, visszaemlékezések: Sükösd Tamás polgármester a város részéről
15:15 Köszöntések, visszaemlékezések: Jákob Mihály főgondnok a sárbogárdi gyülekezet részéről
15:20 Ének: Keszei Borbála operaénekes 
15:25 Köszöntések, visszaemlékezések: Dr. Szabó István a család részéről
15:30 Közös éneklés: Szabó András
15:35 Gyülekezeti szeretetvendégség, találkozás, beszélgetés a parókiaudvaron


Barna Bálint
Képek: családi archívum