Száz éve született Szabó Imre lelkipásztor

Megemlékezés és könyvbemutató Sárbogárdon

Sárbogárd Város Önkormányzata és a Sárbogárdi Református Egyházközség elnöksége tisztelettel meghívja Önt

2019. október 26-án, szombaton 14.00 órai kezdettel

Szabó Imre lelkipásztor 100. születési évfordulóján rendezett ünnepségre.

Köszöntő – Sárbogárd Város Polgármestere

Előadás:
Első helyen Krisztus szolgálatában
Alsóittebétől Sárbogárdig  – 100 éve született Szabó Imre református lelkész. 
Előadó: Kovácsné Pázmándi Ágnes könyvtáros, lelkész, Ráday Gyűjtemény 

Könyvbemutató: 
Szabó Imre:  Prédikációk, tanítások, jegyzetek
Bemutatja: Magyarné Balogh Erzsébet, lelkész-igazgató,  Református Missziói Központ

Hirdetés, imádság – Kovács Csongor református lelkész

A rendezvény helyszíne: Sárbogárd Város Önkormányzatának díszterme
 (7000 Sárbogárd, Hősök tere)

Szeretettel ajánljuk Szabó Imre egykori sárbogárdi lelkipásztor korábban megjelent igehirdetéseit, tanulmányait, elmélkedéseit és cikkeit, ezúttal egy kötetbe foglalva.
A még életében közzétett füzeteket, traktátusokat és kisebb gyűjteményeket, melyeket egykor ő maga állított össze, azóta is sokan keresték, ezért most ezeket egybeszerkesztve, de az eredeti elrendezést megtartva bocsátjuk közre mindenki épülésére.
Szándékukban, a hálás emlékezésen túl – 100 esztendeje született Szabó Imre –, az ő szempontja volt a meghatározó érv: építeni. A szép református kegyességi gyakorlat döntő meghatározottsága éppen ez: építeni a hitet, vagyis alapjaitól kezdve minden elágazásáig érvényre juttatni a Szentháromság Isten üdvösségre vezérlő munkáját bennünk és közösségeinkben. Az igehirdető, az ébresztő prédikátor, a rábízott nyáj gondos pásztora, az együttimádkozó, a lelkigondozó, az egyháza és népe sorsán töprengő, az elődökre emlékező, az olykor vitázó, de minden jóra, igazra és szépre áldást mondó Szabó Imre ebben a hivatásban élt és fáradozott.
Itt olvasható munkáinak legjavát nyugdíjas korában írta; egy sok küzdelmet végigélt, hűséges helytállásában ezernyi tapasztalatot szerzett, de a Szentlélek erejében folyton mélyülő hitű, szent akaratban teljesedett szolgálat folytatásaként. A célja mindig ugyanaz: áldásokat nyerve teljesedni Krisztus kegyelmében, olymódon, ahogyan az Ige tanít az igazi életre bármiféle élethelyzetben.
Mi hálás emlékezők és egykori olvasók ezzel a készséggel ajánljuk ezt a könyvet érdeklődőknek és keresőknek, kételkedőknek és Isten után epekedőknek, céltalanoknak és Krisztus útjára térteknek, botladozóknak és szárnyalóknak, szenvedőknek és vigasztalóknak, gyógyulást remélőknek és gyógyítóknak, csellengőknek és istengyermekeknek, vitafeleknek és barátoknak, ingadozóknak és szilárd reménységben állóknak, küzdőknek és mennyei dicsőség várományosainak. Fogadják jó szívvel Szabó Imre szolgálatát és buzdítását, amint Isten és embertársaink szeretetére kalauzol minket.

A hálásan emlékező család nevében
Bogárdi Szabó István püspök

 

2019 október 27-én, vasárnap 10.00 órai istentisztelet keretében hálaadás Szabó Imre életéért és szolgálatáért

Helyszín: Református Templom, (7000 Sárbogárd, Tompa Mihály utca 44.)

 

Sárbogárd Város Önkormányzata        

Sárbogárdi Református Egyházközség Elnöksége

Csatolt állományok