Párbeszéd, egység, önazonosság

Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnöke magyarországi látogatása során találkozott Balog Zoltánnal, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökével és Molnár János presbiteri elnökkel. 

A találkozón jelen volt Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát is.

A Zsinat elnökei bemutatták egyházuk 450 éves történetét és hitvallásos önazonosságát. A globális migráció kihívása kapcsán beszámoltak az üldözött keresztények megsegítésére indított magyarországi kezdeményezésekről és a menekültek között végzett egyházi szolgálatról.

A bíboros ismertette azt a párbeszédet, mely a Szentszék és a protestáns egyházak között jelenleg a világban zajlik.

A beszélgetésen szó esett a keresztény felekezetek összefogásáról és egységtörekvéseiről mind Magyarországon, mind Európában. Érintették azokat a szociáletikai kérdéseket, melyek ma az egyházakon belül is megosztó véleménykülönbségekhez vezethetnek. Többek között az azonos neműek házasságával kapcsolatos egyházi álláspontokat. Az ezekkel kapcsolatos kritikus párbeszédre mind az egyházon belül, mind az egyházak között nagy szükség van, figyelemmel a Szentírás tekintélyére és az egyházi hagyományra.

A bíboros szükségesnek látta, hogy az ökumenikus párbeszéden belül az egyház és állam viszonyának teológiai kérdéseiről több szó essen.

A találkozó közös imádsággal zárult.

 

MRE Kommunikációs Szolgálat

Képek: Kalocsai Richárd