Pályázati felhívás női spirituális állás betöltésére

A Dunamelléki Református Egyházkerület pályázatot hirdet a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Karán 1 fő, főállású, teljes munkaidős Intézményi lelkipásztori (női spirituális) állás betöltésére, 2024. augusztus 1-ei határidővel.

A Dunamelléki Református Egyházkerület pályázatot hirdet a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Karán 1 fő, főállású, teljes munkaidős Intézményi lelkipásztori (női spirituális) állás betöltésére, 2024. augusztus 1-ei határidővel.

Jogviszony: lelkipásztori szolgálati viszony.

Jogállás: intézményben szolgáló, teljes jogú, önálló jogállású lelkipásztor.

Szakmai irányítás és felügyelet: a fenntartó egyházkerület elnökségének lelkipásztori tagja által.

Foglalkoztatás jellege: főállású, teljes munkaidős.

Szolgálati jogviszony létrejötte: a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöke által, határozatlan idejű intézményi lelkészi kinevezéssel, 2024. augusztus 1-ei hatállyal.

Próbaidő: 2024. augusztus 1-től 2025. augusztus 1-ig terjedő 1 (egy) év.

A szolgálatvégzés helye: Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Kara (1092 Budapest, Ráday utca 28.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Hittudományi Karon a teológus hallgatók lelki programjainak szervezése
  • Jelenlét a Hittudományi Kar képzési (elsősorban lelki) folyamatában
  • Személyes lelkigondozás
  • Teológus évek alatt történő szolgálatok segítése
  • A Ráday Felsőoktatási Diákotthon SZMSZ-ében meghatározott spirituálisi feladatok betöltése (lelki kiskörök mentorálása, szobalátogatás, szervezési feladatok, stb.)
  • Érzékenység és készség a női hallgatók lelki, hivatásbeli és tanulmányi kísérésében

Illetmény és juttatások: Megegyezés szerinti illetmény; lakhatás biztosítása teljeskörű rezsi költséggel a Ráday Házban; utazási támogatás a hatályos jogszabályok szerint.

 

Pályázati feltételek:

- lelkészi képesítéssel rendelkező felszentelt női lelkipásztor,

- büntetlen előélet,

- minimum 5 év gyülekezeti szolgálati tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó okiratok :

- Szakmai önéletrajz,

- Motivációs levél,

- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 15. 24.00 órai beérkezéssel

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala címére (1092 Budapest, Ráday utca 28.) vagy elektronikus úton a  ph@raday28.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 15.

A pályázat benyújtása előtt további tájékoztatást a +36303354259 telefonszámon Bölcsföldi András spirituálisnál, illetve a bolcsfoldi.andras@gmail.com elektronikus címen lehet kérni.

A Parókia portál kapcsolódó cikke itt olvasható:
A teológia spirituálisai a közösségszervezésen túl a hitéleti szakos diákok lelki támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek. Többek között egyéni lelkigondozói beszélgetésekkel segítik az egyházi pályára készülő fiatalokat, köztük a teológushallgatókat és a vallástanár-jelölteket is. A leendő női spirituális Bölcsföldi András jelenlegi spirituálissal együtt látná el ezt a feladatot. Mivel rendszeresen jelentkeznek nők is teológiára, az egyházkerület vezetése jónak látta, ha női spirituálist is kirendel a teológiára. A cél, hogy a női lelkészek is bátran, hivatásukban megerősítve tudjanak szolgálni egyházunkban.
A felkészülés helye