Megújuló élettérben

Gyülekezeti terem úgy válhat Isten eszközévé, ha életünket okos istentiszteletként éljük. Mit jelent ez, és hogyan mutathat példát erre a Fejér megyei Sárkeresztúr református közössége?

Hálaadó istentiszteletet tartottak Sárkeresztúron a református gyülekezeti terem részleges belső felújításáért december 3-án. Ahogy Kiss Péter lelkipásztor fogalmazott, a felújítás csak kezdete a gyülekezet új időszakának, a valódi cél a lelki megújulás, amelynek a külső körülmények is eszközei lehetnek.

Hajdú Szabolcs Koppány vértesaljai esperes a Római levél 12. rész első két verse és az 1Timóteus 1, 8. alapján hirdette az igét. Pál apostol az okos istentiszteletre hívja fel a figyelmet és arra, hogy a gyülekezetekben a férfiak bűntől megtisztulva, kezüket az égre emelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. „Az okos istentisztelet valójában a mi egész életünk. Ennek az okosnak ellentéte, amikor azt gondoljuk, az istentisztelet csupán heti egy óra vasárnaponként. Ha kiszakítunk hatvan percet az életünkből, azt még nem lehet bibliai értelemben valódi istentiszteletnek nevezni, Isten a maradék 167 órát is kéri, amelyben ott van a munkánk, családunk, szabadidőnk.”

Egész életünk áldozatáról van szó, amelyben a számok nem válnak mindennél fontosabbá. „Ma akkor népszerű valaki, ha tömegeket tud megmozgatni, korunkban a mennyiség számít, a folytonos teljesítmény, ami jól mutat a fotón. Semmit nem lehet mennyiséggel pótolni, ha valódi értékekről beszélünk. Megújult egy helyiség, új ruhába öltözött, adottságai egyre alkalmasabbá teszik arra, hogy másokat idehívjunk – de ez csak külsőség, forma. A terem azok által lesz istentiszteleti hellyé, akik megtöltik.”

„Ma az okos istentisztelet a legnagyobb fegyverünk. Nem a statisztika, a számok világa, nem a tollal kipipált feladat. Istentiszteletünk milyensége abban mutatkozik meg, hogy mások vágynak-e arra az életre, amit mi, keresztyének élünk. Ha csak hagyományokat őrzünk, múzeummá alakul a templom, a gyülekezeti terem, ahol a régi értékekre vigyázunk, de újakat nem keresünk. A megújuláshoz tiszta, égbe emelt kezekre, hiteles, keresztyén életre van szükség.”

Az igehirdetés után Kiss Péter ismertette a felújítás menetét és célját. Az egyházközség összesen 21.408.732 forintot nyert a Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. közreműködésével a Magyar Falu Programtól a helyi egyházi közösségi terek fejlesztése alprogram keretében. Az összeg magában foglalja a különféle beltéri cseréket, eszközbeszerzéseket és egy közösségszervező munkatárs alkalmazásának bértámogatását. A támogatásból megújult a lelkészi hivatal bútorzata, száz új széket vásároltak, a hivatalban konyhai részt alakítottak ki

„Ezek mennyiségi adatok, és ki kell emelnem, hogy eddig a támogatás töredékét használtuk fel. Három hónapnyi megfeszített munka után ülhetünk itt, a felújított teremben. Hálásak vagyunk, de a legnagyobb ajándék számomra, hogy újból tarthatunk gyermek-istentiszteleteket. A lelkipásztor számára nincs nagyobb öröm, mint amikor látja gyermekeinket a vasárnapi istentiszteleten. Hittel és reménységgel tekintek rájuk, hiszen ők a jövő sárkeresztúri gyülekezete."

Kiss Péter szerint az igazi kérdés a felújításon és a programokon túl, hogy milyen jövőképe van a gyülekezetnek. „Nyolc hónap múlva a fizikai munkálatok lezárulnak, elrendezzük az anyagiakat. Birtokunkban lesz, amit felújítottunk, de az igazi cél gyülekezetünk megújulása. A sárkeresztúri gyülekezet mindig is híres volt arról, hogy évszázadokon keresztül összefogással, önerőből tartotta fenn magát és újult meg, ennek szép példája, amikor a második világháborúban szinte teljesen elpusztult templomunk újjáépült. Isten igazságot tesz történelmünkben, és ezt jó sáfárként tudjuk igazán meghálálni és megbecsülni. Templomunk, gyülekezeti házunk és egyszer majd parókiánk teljes felújítása távlati célunk, de ennél nagyobb munka vár ránk. Az igazi feladat csak most kezdődik, Isten országát kell építenünk, kisközösségünk előtt ez a legszentebb cél.”

A hálaadó istentisztelet a felújításról készített videó-összeállítással zárult, amit Szabó Magda Ajtó című monodrámája követett dr. Havas Judit irodalomtörténész előadásában. Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget.

 

Képek: Somogyi Csaba