„Gondolatban és szívben együtt”

Koreai adomány a Ráday-kollégium javára.

Ezt az együttérzést hivatott kifejezni az a kétszázötvenezer forintos adomány, amelyet a Ráday utcai kollégiumi tűzeset hallatán gyűjtött a magyar reformátusokkal szoros kapcsolatot ápoló Presbyterian Church in the Republic of Korea (PROK) Gyeongbuk Presbytery zsinata, s amelyet Kim Szan-gu, a PROK évek óta Magyarországon tevékenykedő missziós lelkésze adott át szerdán Szabó István püspöknek a Dunamelléki Egyházkerület püspöki hivatalában. A koreai lelkész hangsúlyozta, hogy a leglényegesebb üzenet az adomány mögötti együttérzés és testvéri imák, a „gondolatban és szívben együtt” átélése.

A püspök köszönetét fejezte ki a testvéri mellettünk állásért és az ezt kifejező adományért, és elmondta, hogy a Károli-egyetem e célra létrehozott számlájára utalja az egyházkerület az összeget, amelyet a kiégett kollégium helyére építendő új diákszálló költségeire fordítanak.

Csatolt állományok