Egy hűséges ember mementója

„Isten gazdagon megáldotta őt ismerettel, tudással, igazság- és bölcsességszeretettel, ezeket megsokszorozva adta tovább nekünk. Haláláig ragaszkodott Istenéhez, egyházához, őszinte reménységgel várta az élet koronáját, amely e hűség ajándéka.”

Temetésének második évfordulóján avatták fel Tőkéczki László Széchenyi-díjas történész, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnokának síremlékét a Fiumei úti sírkertben. A síremléket Bogárdi Szabó István püspök avatta fel, aki az 1Korinthus 15, 51-58 alapján hirdette az Igét.

„Mindannyian – élők és holtak – arra várunk, hogy a mulandó test romolhatatlan ruhába öltözzön, ahogy Pál apostol fogalmaz a felolvasott szakaszban. Tőkéczki László ebben a boldog titokban élt, és e titokban mi is megláthatjuk az élet forrását és boldog végcélját. Napra pontosan két évvel ezelőtt álltunk meg sírjánál, most síremlékének felavatásánál emlékszünk rá. A síremlék mérföldkő: élet és halál mezsgyéjén áll, az életre mutat és egy emberre, az ő munkájára, hibáira és erényeire. Hirdesse a síremlék mindannyiunk boldog várakozását, amely Tőkéczki László várakozása is.”A püspök így folytatta: „Isten gazdagon megáldotta őt ismerettel, tudással, igazság- és bölcsességszeretettel, ezeket megsokszorozva adta tovább nekünk. Haláláig ragaszkodott Istenéhez, egyházához, őszinte reménységgel várta az élet koronáját, amely e hűség ajándéka.”

Tőkéczki Lászlót 2002-ben választották a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzőjévé, 2009-ben lett főgondnok, ezt a tisztséget egészen haláláig betöltötte. Egyházi és közéleti szerepvállalása szerteágazó és igen aktív volt, többek között részt vett a Duna Televízió kialakításában annak kuratóriumi tagjaként, egyik megalapítója volt a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesületnek, és a balatonszárszói református értelmiségi konferenciák újraindításában is aktív szerepet játszott.


Békés Márton történész, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója szerint a felavatott mementó méltóképpen kifejezi Tőkéczki László szellemi, emberi nagyságát, hitét és szerénységét is. „Bátor emberre emlékezünk, aki a szocialista időszakban is hitelesen képviselte a magyar nemesi liberalizmus gondolatiságát, amelynek konzerválásában látta saját feladatát. Így ő sohasem volt korszerű, de mindig időszerű maradt. Jézushoz hasonlóan ő maga is galileai, azaz kívülálló volt, aki a kor írástudóival nem mindig értett egyet.

Türelmes, közvetlen, fáradhatatlan, megbocsátó és sohasem felsőbbséges emberként emlékszünk rá. Mindig érvelt és sohasem kinyilatkoztatott. Eperjestől Újvidéken át Burgenlandig tartott előadásokat, szellemi portyázásai során az egész Kárpát-medencei magyar világot bejárta. Öröksége óriási, a ránk hagyott szellemi tőkéből életünk végéig meríthetünk. Nem hitt a mennyország akarásában, kálvinistaként azt vallotta, csak a mennyország akarhat minket.”A síremlék Juha Richárd Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, elkészítését a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány és a Dunamelléki Református Egyházkerület támogatta.

 

Képek: Füle Tamás

Tőkéczki László síremlékének felavatása