Apró csodákból Apró Csodák

Saját óvodájának megnyitását ünnepelhette a töki református gyülekezet augusztus 31-én. Az új intézmény a falu és a református közösség büszkesége, az óvoda a helyi családok és a környékbeli pedagógusok figyelmét is felkeltette.

A Pest megyei Tökkel egybeépült Zsámbékon az önkormányzat működtette az óvodát, amelyet 2015 óta a helyi református egyházközség tart fenn. A Matyó Lajos lelkipásztor szolgálata alatt létrejött Csillagvilág Református Óvoda mindkét településen gondoskodott a kisgyermekekről, összesen öt csoportban. A töki önkormányzat, mint ez az átadó ünnepségen is elhangzott, kifejezetten jó kapcsolatot ápol a helyi református gyülekezettel. Éves költségvetésének meghatározó részét szánta az általa fenntartott óvodaépület felújítására, hogy a 2023-ra megerősödött töki gyülekezet megfelelő körülmények között indíthassa el az Apró Csodák Református Óvodát.

Az új intézmény mind a falu, mind a töki gyülekezet erősödésének ékes példája, egyben a saját óvoda iránti közös vágy beteljesülése. Mint azt Wollner István lelkipásztor kérésünkre elmondta, 2020 februárja óta tartó szolgálatának egyik kiemelt célja a saját óvoda létrehozása volt, hiszen Isten a fiatalság által biztosítja a jövőt a református közösség és a település számára.

A legfontosabb szolgálatban
A tökiek áldozatos munkája nélkül a mai ünnepség nem jöhetett volna létre. Megújult épületben, szép környezetben, összetartó nevelőtestülettel jött létre az intézmény, amely idővel a hit bölcsőjévé válhat a településen – köszöntötte a megjelenteket Wollner Istvánné óvodavezető.

A gyermek a legnagyobb öröm és áldás. Tudnivaló, hogy a magyar családok általában több gyermeket szeretnének, mint amennyi végül megszületik, ezért a mindenkori kormánynak elsődleges feladata a családok támogatása – fogalmazott Menczer Tamás. A tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár szerint korunk nagy „társadalmi zajában” szükség van a hitre mint gyermekeket, családokat megtartó és formáló erőre. Éppen ezért a keresztyén hitre nevelés a legfontosabb szolgálat, amit a gyermekekért végezhetünk.

Közéleti tevékenységének legszebb pillanataként tekint Bősze András polgármester az óvoda elindulására. Mint köszöntőjéből kiderült, a helyi önkormányzat közel tizenkét millió forinttal járult hozzá az óvoda épületének felújításához, az összeget a református gyülekezet mintegy félmillió forinttal egészítette ki. A felújítás során korszerűsítették a fűtést és vízlágyítórendszert építettek be. Kifestették a termeket, lecsiszolták a parkettát, teljesen lecserélték a lámpákat. Az épületet érintés- és villámvédelemmel látták el és az udvart is rendezték. A polgármester megköszönte Matyó Lajos zsámbéki lelkipásztor sok éves munkáját is, amely mintegy megalapozta az új óvoda létrejöttét.

Minden keresztyén közös hitvallása: Isten az Úr, a legnagyobb és leghatalmasabb. Ez megrémíthet minket, de azt is tudhatjuk, ünnepi pillanataink, örömeink és próbatételeink a Teremtő kezében vannak. Már az óvodások is tudhatják, Isten az ő uruk is, ezt akkor élhetik át igazán, ha mi, felnőttek, Istenre mutató életet élünk előttük. „Ne félj, én veled vagyok – mondja az Úr. Ezt ígéri Gedeonnak, Jeremiásnak és a többi hithősnek, de az óvoda dolgozóinak, óvodásainak és szüleiknek is. Ez az ígéret csodákat rejt, amely az Apró Csodák történetét is gazdagíthatja” – fogalmazott áhítatában Nyilas Zoltán északpesti esperes.

„Ahol az evangéliumot komolyan veszik...”
Gyermekeink valójában nem apró, hanem óriási csodák, az aprókat pedig életünk minden napján átélhetjük. A töki református óvoda sok-sok apró csoda összessége – köszöntötte a megjelenteket Wollner István lelkipásztor.
„Kicsiny, mégis jelentős csodának látjuk a mai napot, ahogy a gyülekezet és az önkormányzat között kialakult építő párbeszédet is. Óvodavezető-helyettesünk megtalálására is csodaként tekintünk, Simon-Szigethy Réka személyében elhívatott, hívő pedagógust ismerhettünk meg. Ezeket a csodákat azért kaptuk Istentől, hogy a Teremtő a bennünk élő hitet növelje. A csodák mindig Isten jelenlétére és áldásaira mutatnak rá, és ahol az evangéliumot komolyan veszik, ott valódi csodák történnek.”

„Mint munkatársak, szülők és családtagok, közös útra indulhatunk, lelki közösségként. Gyermekeinknek nemcsak felügyeletre, hanem Isten igéjére és szeretetteljes példákra is szükségük van. Bár a nevelésben új irányok jönnek és mennek, de a krisztusi tanítás hiteles és időtálló. Hálát adva Istennek, megköszönve minden emberi segítséget és támogatást, lépjünk reménységgel az előttünk álló útra” – bátorította a megjelenteket Simon-Szigethy Réka óvodavezető-helyettes.

Az átadó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Az ünnepség a református parókián tartott szeretetvendégséggel zárult.

Közösségépítés a családokért és a gyermekekért
Simon-Szigethy Rékát az Apró Csodák sajátosságairól, az intézmény terveiről kérdeztük. Az óvoda az új nevelési évben 32 gyermeket fogad, akikről két csoportban öt óvodapedagógus, két dajka, egy pedagógiai asszisztens és egy konyhai alkalmazott gondoskodik majd. Az alkalmazottak között tökieket, zsámbékiakat és mányiakat is találunk. A gyermekek zöme töki családból érkezett, a zsámbéki és töki intézmény különválása szeretetben ment végbe, és a helyi közösségek megerősödését eredményezte.  A kötelező gondozási, nevelési és fejlesztési feladatokon túl az Apró Csodákban folyamatosan biztosított lesz a logopédiai ellátás, rendszeresen tartanak néptáncfoglalkozást és kutyás terápiát is, mindez a családok számára ingyenesen, a heti rutin részeként.

Az intézmény kiemelten családbarát szeretne lenni, maximálisan figyelembe véve mind a szülők, mind az alkalmazottak élethelyzetét. Az óvodaprogramban fontos szerepet kap a gyermekek élményeire és tapasztalataira építő, tevékenységorientált környezeti nevelés, a környezettudatos magatartásminták, a magyar hagyományok, értékek és életviteli szokások átadása, megélése.

Délutáni foglalkozásként heti kétszer lesz TSMT mozgásterápia és angol nyelvi foglalkozás is. Januártól az óvoda teljeskörűen megszervezi és lebonyolítja az óvodai úszásoktatást, amelyet kedvező áron biztosítanak 16 héten keresztül minden 5. életévét betöltött gyermeknek. Az éves  programok között szerepel a Göndör pincészetnél tervezett óvodai szüretelés, amikor az óvodások az általuk szedett szőlőt élő népzene kíséretében taposhatják, préselik, majd a falu egyik különlegességét, töki pompost kóstolhatnak. A jelenlegi nevelési évre többek között táncházat, rendőrnapot, hangszerbemutatót, közös Márton-napi felvonulást, adventi barkácsolós délutánokat, családi sportnapot terveznek.

Az épületfelújításra, mint erről Simon-Szigethy Réka beszámolt, valódi közösségformáló eseményként tekintenek. A közös munka egyik legemlékezetesebb pillanata volt, amikor a munkák után, egy szombati napon a fél óvoda „szülőgárdája” reggeltől estig takarította az óvoda termeit, folyosóit. Az Apró Csodák vonzó és új, az intézmény egyaránt felkeltette a szülők és a szakmabeliek figyelmét is.

„Annak ellenére, hogy pedagógushiányról hallunk mindenhonnan, óvodánkban óvodapedagógusból túljelentkezést figyelhettünk meg. Sok helyi tudja és látja, valami nagy születik Tökön. Abban bízom, hogy a szülők is meglátják tenni akarásunkat és az óvodába fektetett energiánkat, és azt, hogy mennyi apró csoda megélésére és létrehozására van lehetőség nap mint nap” – fogalmazott az óvodavezető-helyettes.

Óvodaátadás Tökön