Sokszínű Tudomány - természettudományos nap a Lónyayban

Főjegyzőt és esperest választanak

Keresztény közvélemény-kutatás

Munkaszüneti nap a nagypéntek

Arany Nap a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban

Protestáns sörforradalom?

Jelölések lelkészi főjegyzői tisztségre

Jándi Tanoda - Projektnyitó rendezvény

Bábeli találkozó - zűrzavar nélkül

Választást írnak ki a főjegyzői tisztre

Megtörtént, amiért elkezdődött a reformáció

Kettős jubileumot ünnepelünk

Átadták a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati díjat

A legmodernebb könyv

Újévi lelkészértekezlet Dunamelléken

Egy asztal körül

Betűvetők, gólaratók

Hogy is volt?

Akik megszelídülnek

A beszélgetőpartnerek ajándéka