DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2021. december 7. kedd

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
1Pt 1,13–21 „Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok...” (13). A megszentelődés az emberi élet célja, a 90. zsoltárnak is szép vágya: „...hogy bölcs szívhez jussunk”. Bárcsak életünk az évek múlásával jó...
1Pt 1,13–21 „Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok...” (13). A megszentelődés az emberi élet célja, a 90. zsoltárnak is szép vágya: „...h...
Zak 6,1–8   „Majd ismét fölemeltem a szememet, és láttam, hogy íme, négy szekér jön ki két hegy közül, és azok a hegyek érchegyek voltak.” (1. v.)           Milyen stabilak, erő...
Zak 6,1–8   „Majd ismét fölemeltem a szememet, és láttam, hogy íme, négy szekér jön ki két hegy közül, és azok a hegyek érchegyek voltak.” (1. v.) ...
Jel 3,16.19Kivetlek téged az én számból. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért és térj meg.
Jel 3,16.19Kivetlek téged az én számból. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért és térj meg.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Hírek-események-témák

Református lelkivezetés?

Református identitásunk nyomában

Visszatérni Isten oikoszába

Az asszonyokat nem lehetett megszüntetni

Evangelizáció a szent életről

Világosságban való megnyugvás

Dunamelléken

„Nem a romlást látjuk, hanem az életet”

Az elhívás

„Vállaljunk felelősséget ott, ahol élünk”

Sokszínű misszió: közélet és oktatás

Sokszínű misszió: nagyvárostól a szórványig

A hit mércéje szerint

Ifjúság

Az számít, ami örökkévaló

ÉltetŐ

Reformáció

A reformáció lelki ébredés volt

Így ismerték az Igét a reformáció korában

Impresszió a reformációra

Ravasz 100

Az újraépítő

Ravasz László öröksége

Ravasz Lászlóra emlékeztek

Lét-kérdések

A teremtés papja

Minden négyzetcentiméter Krisztusé

Új emberiség vár új világra

A valóságba születtem újjá

Az utolsó érintés

Az istenképű ember istenképe

Példázatok nekem

Van otthon só?

A szántóföldben elrejtett kincs

A talentumokról

A magától növő vetés

Ki az én barátom?

A magvető szent magja

További híreink

A lila ruhás nő

A gyümölcsöknek idő kell

Lelki éhség 5.0

Családfanyomok egyházi iratokban

Legolvasottabb írásaink

„Nem a romlást látjuk, hanem az életet”

„A jó szóra ki vannak éhezve az emberek”

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Református identitásunk nyomában
  • Az örökség
  • Impresszió a reformációra

Portré

Bronzérmen innen és túl
A gödöllői Gémesi családban mindenki vagy vív, vagy vívott, vagy vívni fog – fogalmazta meg...
Hálával tölti el mindaz, ami megadatott neki, és a sikert nem kizárólag a saját érdemének tekinti. Gémesi Csanád református kardvívó olimpikonnal beszélgettünk.