Ad Libitum Gitáregyüttes hangversenye

Vallási tolerancia – igazságkeresés?

Luther-művek magyarul – egykor és ma

Asztali beszélgetések… – Szabó T. Anna és Villányi László disputája

Kocsis István Árva Bethlen Kata c. monodrámája

Konferencia Tompa Mihály halálának 150. évfordulójára

Kelenföldi Barokk Esték

Életre szóló szerelem

Szepesy László lelkipásztor: Átok, de kire, mire? – a tridenti zsinat határozatairól

Diakónia az egyéni kegyességi gyakorlatunkban

A Gryllus testvérek bemutatkozása szóban és zenében

Vallási tolerancia – igazságkeresés? II.

A CSEND

A heidelbergi diputáció 500 éves öröksége

XV. Református Zenei Fesztivál

Asztali beszélgetések… – Fabiny Tibor és Nádasdy Ádám disputája

Családos házassággondozó hét