DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2018. január 24. szerda

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Lélekfrissítő
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Mt 10,16–28 „Amikor azonban átadnak titeket...” (19). A tanítványoknak Jézus Krisztusért szenvedést kell vállalniuk, hiszen nem különb a szolga az ő uránál (24). Mi, Jézus Krisztus mai tanítványai, az ő keresztjére és feltámad...
Mt 10,16–28 „Amikor azonban átadnak titeket...” (19). A tanítványoknak Jézus Krisztusért szenvedést kell vállalniuk, hiszen nem különb a szolga az ő uránál ...
Lukács 6, 36–38 Egyedül Isten ítélkezik! Konzervatív gyülekezetbe járok, és teológiát tanultam az egyetemen. Pontosan emlékszem még az első szemináriumomra. Izgatott voltam, mert már nem a „komfortzónában” mozogtam. Kül...
Lukács 6, 36–38 Egyedül Isten ítélkezik! Konzervatív gyülekezetbe járok, és teológiát tanultam az egyetemen. Pontosan emlékszem még az első szemináriumomra. Izga...
5Móz 6,10–25 „Ha majd megkérdezi a fiad: „Mire valók ezek az intelmek, rendelkezések és végzések, amelyeket az ÚR, a mi Istenünk parancsolt nektek?”, akkor így felelj fiadnak: „A fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, ...
5Móz 6,10–25 „Ha majd megkérdezi a fiad: „Mire valók ezek az intelmek, rendelkezések és végzések, amelyeket az ÚR, a mi Istenünk parancsolt nektek?”, ...
1Kir 17,9Ímé megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.
1Kir 17,9Ímé megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Életmódváltás: ahogy a lelkész látja

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!

Négyszázötven éve

A hála útján

Elküldött, hogy örömhírt vigyek...

Vigaszt a gyászolóknak

Kegyelem és bosszúállás

„Tudom, hogy Isten megbocsátott”

Olvastuk - ajánljuk

Három könyv lélekkel és értelemmel

Honnan tudod?

Recenzió helyett

Ismét reménykedni

12 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt szülők lettünk

További híreink

Krisztus menyasszonya

Lelkészi csendeshetek 2018-ban

Szent a vadállatok között

A gyógyításban rejlő erő

Legolvasottabb írásaink

Figyelni a csöndet

Túl a korlátokon

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

„Tudom, hogy Isten megbocsátott”
Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt...
Emberélet. Ki méri meg az árát? Fölfogjuk-e, hogy szavainkkal is ölünk? S hogyan lehet elviselni azt, ha valóságosan is egy másik ember halálát okozzuk?

Hirdetés